Luovien alojen hautomo

Käytännön toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi

Creven yrityshautomo on tarkoitettu kansainvälistä menestystä tavoitteleville luovien alojen yrityksille, jotka

  • ovat alkuvaiheessa, suunnittelevat ja käynnistävät liiketoimintaansa tai
  • ovat jo käynnistäneet toimintansa ja tavoittelevat liiketoiminnan seuraavaa steppiä, esim. uusia kansainvälisiä markkinoita.

Tarinoita yrittäjyydestä / Vint Finland Oy: Unelmana kansainvälinen startup-yritys
Vintin Otto ja Matti tulivat Creveen jo opiskeluaikana liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa.
Creven kautta he saivat liiketoimintaan mukaan bisnesenkelit yrityksen perustamisvaiheessa sekä apua Tekes-rahoituksen hakuun. Vint jatkaa Crevessä kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Hautomosta jatkuvan tuen hyödyt

Hautomossamme saavutat tavoitteesi aikataulussa konkreettisiin toimenpiteisiin jaetun roadmapin ja henkilökohtaisen personal trainerin avulla. Saat pitkäjänteistä, jatkuvaa tukea, näkökulmaa ja varmuutta yrittäjyyteen, apua käytännön toimenpiteisiin sekä parhaat kontaktit kasvuun ja kansainvälistymiseen oman alan kokeneista yrittäjistä.

Voimme keskittyä tarpeen mukaan esim. yrityksesi

  • liiketoiminnan käynnistämiseen tai uusiin kohdemarkkinoihin
  • asiakastarpeen ja markkinatiedon keräämiseen
  • tuotteen, palvelun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen
  • brändin kehittämiseen, koemarkkinointiin
  • myyntiin, myynnin lisäämiseen ja uusasiakashankintaan, jälleenmyyjäverkoston rakentamiseen.

Kehittämistoiminnan lisäksi saat avun myös rahoituksen hakemiseen esim. ELYltä, Business Finlandilta, Finnveralta, pankeilta, joukkorahoituksella tai bisnesenkeleiltä.

Tarinoita yrittäjyydestä / Wooom Oy, Osa 2: Toiminnan haasteet, kansainvälistyminen 
Wooom Oy:n Minna ja Janne Sirén perustivat uuden startupin Creven palvelussa. Suurimpia palvelusta saatuja hyötyjä ovat olleet mm. tehtävien aikatauluttaminen, vapaa-ajan ja yrittäjyyden yhteensovittaminen sekä yrittäjän jaksamisen tukeminen. Kansainvälisille markkinoille ponnistavan yrittäjän tulee oppia useita uusia asioita nopeasti. Creve on ollut tässä tarpeellisena apuna.

Mitä hautomopalveluun kuuluu?

1 Roadmap: Tavoite ja miten sinne päästään
Määrittelemme tarpeittesi pohjalta toteutussuunnitelman: pitkän ja lyhyen aikavälin konkreettiset tavoitteet, aikataulutetut toimenpiteet, vastuut sekä tarvittavat resurssit, joilla tavoitteisiin päästään. Saat käyttöösi konkreettisen työkalun avuksi päivittäiseen toimintaan. Suunnitelma toimii tarvittaessa myös runkona rahoitushakemukselle. Roadmap päivitetään puolivuosittain.

2 Henkilökohtainen apu rahoituksen hakemiseen
Yrityksen ensisijainen tulonlähde on myynti. Käynnistämisen, kehittämisen ja kansainvälistymisen toimenpiteisiin on kuitenkin saatavilla yritystukea ja kasvua vauhdittamaan voi olla tarvetta hakea mukaan enkelisijoittajia tuomaan sekä osaamista että sijoitusta. Autamme rahoituksen hakemisessa ja neuvotteluissa. Tunnemme luovien alojen rahoituskanavat ja pystymme rakentamaan yhdessä suunnitelmaa rahoituksen saamiseksi. Lisäksi sparraamme ja autamme hakemusten tekemisessä ja varmistamme näin hakemusten läpimenon.

3 Oma Personal Trainer
Saat Creveltä oman Personal Trainerin, joka toimii henkilökohtaisena tukenasi ja katsoo että kulloinkin käynnissä olevat toimenpiteet viedään tavoitteisiin. Personal trainerisi toimii myös kuuntelevana korvana ja motivaattorina, haastaa miettimään asioita, ylittämään itsesi ja muistuttaa milloin on palkitsemisen aika. Personal Tarinerin tehtävänä on kiinnittää huomiota myös yrittäjän omaan jaksamiseen.

4 Yrityksesi tarpeeseen hyödyllisimmät kontaktit eli oman alan advisorit
Haemme yrityksesi tarpeisiin vastaavat kansainvälisesti kokeneet business advisorit oman alasi yrittäjistä, joiden kautta saat ulkopuolista näkökulmaa ja tarvittavaa kokemusta kehittämiseen. Advisor ei ole konsultti vaan kokemusten, osaamisen ja ajatusten antaja yritystoimintasi kehittämiseen.

 

The Cool Hunter.net -blogistaan ja herättävistä puheenvuoroistaan tunnettu kanadalainen Tuija Seipell on käynyt sparraamassa Creven yrityksiä kansainvälistymisen, kv-kontaktien, elämysten ja asiakaskokemuksen teemoilla. 

Laajuus ja hinta

Tyypillisesti yrityksemme hyödyntävät Creven palveluja 6-12kk jaksoissa, jolloin toimenpiteiden asettaminen, toteutus ja aikataulussa pysyminen on täsmällisempää. Voit asettaa laajuuden sen mukaan mikä on yrityksesi tarve. Crevessä mukana olleet yritykset ovat olleet tyytyväisiä ja jatkaneet palvelussamme 6kk jälkeen puolen vuoden tai vuoden jaksoissa.

Palvelun hinta on 350€/kk + alv 24% ja se laskutetaan 3kk jaksoissa jälkikäteen.

Rahoitusta kehittämiselle

Huomaathan, että palvelumme on tukikelpoista ulkopuolista asiantuntijapalvelua ELY-keskuksen Yrityksen kehittämisavustus– tai  Business Finlandin rahoittamiin hankkeisiin. Autamme hankkeen suunnittelussa ja rahoitushakemuksen laatimisessa. Esimerkiksi Business Finlandin startupeille suunnattu Tempo-rahoitus on hyvä rahoitusinstrumentti kansainvälistymisen ensimmäisiin askeleisiin – kontaktien luomiseen, kohderyhmätiedon keräämiseen, testaamiseen ja koemarkkinointiin.

Business Finlandin Innovaatioseteliä voit käyttää hyödyksi innovaatioiden kehittämiseksi. Tällöin kehittämisprojektisi määritellään innovaatiotarpeiden mukaan.

Yrityksemme ovat saaneet toimintaansa mukaan myös bisnesenkeleitä sekä toteuttaneet ennakkomyyntikampanjoita joukkorahoituksella. Kiinnostus luovien alojen startupeihin on vahvasti nousussa.

Kiinnostuitko? 

Soita niin tavataan:

Leena Janhila
p. 020 7621 397
leena.janhila@humak.fi

 

Blogit