Uudistettu Luovuus ja liiketoiminta -kurssi käynnistyy! Haku on auki 15.3. asti!

Humak Creve käynnistää maaliskuussa Luovuus ja liiketoiminta -kurssin. Kurssi keskittyy luovien alojen yritystoiminnan käynnistämiseen ja luovien alojen liiketoiminnan keskeisimpiin käytännön kysymyksiin: asiakastarpeisiin, palvelukehitykseen, liikeidean kehittämiseen, myyntiin, markinointiin, johtamiseen ja rahoitukseen.

Aloittavien yrittäjien toiveesta käynnistämme luovien alojen yrittäjyyskurssin jo nyt keväällä. Kurssi toteutetaan loppuvuoden aikana ja lähipäiviä on kerran kuussa – yhteensä 8 kertaa.

Luovuus ja liiketoiminta -kurssi sopii luovien alojen aloittaville yrittäjille, joilla on juuri perustettu yritys tai jotka ovat perustamassa yritystä seuraavan vuoden aikana. Kurssilta yrittäjät saavat kattavasti yritystoiminnan perustiedot painottuen luovien alojen liiketoiminnan erityispiirteisiin, kuten esim. IPR-oikeuksiin ja lisensointiin.

Lähipäivien välille osallistujat saavat etätehtäviä ja kurssiin kuuluu myös vierailukäyntejä. Kurssin vastuuvalmentajana toimii yrittäjyyden ja liiketoiminnan asiantuntija Leena Janhila Humakista. Leena on monille tuttu StartingUp-pajoista ja toimii myös Creven hautomon vetäjänä.

Kurssiohjelma (ohjelma voi tarkentua kurssin aikana)

 1. Kenelle? – Asiakastarpeen tunnistaminen ja ennakointi
  to 23.3.2017 klo 9 – 15

  • Asiakas ja kohderyhmät
  • Asiakastarpeiden tunnistaminen ja ennakointi
  • Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen
 1. Mitä? – Tuote- ja palvelukehitys
  to 20.4.2017 klo 9 – 15

  • Tarvelähtöinen palvelukonseptointi ja palvelumuotoilu
  • Tuotteen tarinallistaminen, tarinan hyödyntäminen, henkilötarina,
  • Elämysten tuottamisen perusteet, laadun varmistaminen
  • Idean arviointi
 1. Miten? – Liikeidea: Idean tuotteistaminen ja hinnoittelu
  to 18.5.2017 klo 9 – 15

  • Tuotteen ja palvelun kaupallistaminen, tuotteen saavutettavuus ja käytettävyys,
  • Hinnoittelutavat, hinnoittelu kilpailutekijänä, kannattavuus
  • Idean testaaminen
 1. Miten pidän huolta oikeuksistani? – Tekijänoikeudet ja suojaaminen
  to 15.6.2017 klo 9 – 15 /
  Päivä toteutetaan yhteistyössä Ornamon kanssa

  • Brändin, tuotteen ja palvelun suojaaminen
  • Yhteiskehittäminen ja palveluklusterit, vastuista ja oikeuksista sopiminen
  • Lisensoinnin mahdollisuudet
 1. Miten herätän kiinnostuksen? – Markkinointi ja viestintä
  to 17.8.2017 klo 9 – 15

  • Näkyvyyden lisääminen, mediayhteistyö
  • Digimarkkinointi, sisältömarkkinointi ja blogit,
  • Sissimarkkinointi
  • Henkilöbrändäys
 1. Miten teen kauppaa? – Myynti
  to 21.9.2017 klo 9 – 15

  • Myynnin suunnittelu, aikataulutus ja toteutus,
  • Jälleenmyyjäverkostojen rakentaminen,
  • Pitchaus eli myyntipuhe ja esiintymistaidot
 1. Miten toimin yrittäjänä? – Yrityksen johtaminen
  to 26.10.2017 klo 9 – 15

  • Osakeyhtiölaki, yrityksen tehtävä, vastuut, velvollisuudet, työnantajan vastuut,
  • Yrittäjän digityökalut projektinhallinnan, viestinnän, toiminnan suunnittelun ja johtamisen, markkinoinnin ja myynnin toteutukseen
  • Yritystoiminnan käynnistäminen
 1. Miten rahoitan toiminnan? – Yrityksen käynnistämisen ja kehitystoiminnan rahoitus
  to 23.11.2017 klo 9 – 15

  • Aloittavan yrittäjän Tekes- ja ELY-rahoitukset
  • Joukkorahoitusvälineet, apurahat, lainat
  • Hyvän rahoitushakemuksen laatiminen

Osallistuminen

Kurssille haetaan 15.3. mennessä. Kurssi on osallistujille maksuton, mutta edellyttää sitoutumista koko kurssin ajaksi. Kurssin lähipäivät järjestetään Turussa SparkUpilla (Tykistökatu 4B) kerran kuukaudessa, päivien pituus on 6h (klo 9-15). Ohjelma koostuu alustuksista ja tekemisestä. Kurssia voi hyödyntää esim. oman liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Hakuaika ja hakemusten jättäminen

Kurssin haku on käynnissä keskiviikkoon 15.3.2017 asti.

Kurssille valitaan enintään 20 osallistujaa. Kurssin osallistujat valitaan hakemuksen jättäneistä. Kurssin järjestäjä pidättää oikeuden olla järjestämättä kurssia, mikäli halkijoiden joukossa ei ole vähintään 10 kriteereihin vastaavaa osallistujaa.

Hakemukset jätetään Lyytin kautta oheisesta linkistä: https://www.lyyti.in/luovuusjaliiketoiminta2017

Valintakriteerit

Kurssille valitaan ensisijaisesti luovien alojen yrittäjiä, joilla

 • on alle 12kk sitten perustettu osakeyhtiö tai on aikomus perustaa osakeyhtiö seuraavien 12kk aikana
 • on aikomus toimia kokopäiväisenä yrittäjänä
 • on mahdollisuus ja halua sitoutua koko kurssin ajaksi lähipäiviin ja tehtäviin.

Mikäli paikkoja on, otetaan kurssille mukaan myös muita hakijoita. Olennaista on yritystoiminnan kokopäiväisyys, liiketoiminnalliset tavoitteet ja mahdollisuudet yrittäjänä toimimiseen.

Hakuaikataulu

Kurssin haku käynnistyy 3.3. ja päättyy ke 15.3.2017. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta ma 20.3.2017.
Kurssi käynnistyy to 23.3. klo 9.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:
Leena Janhila, leena.janhila@humak.fi

 

**
Luovuus ja liiketoiminta -kurssi tuotetaan osin Y2 – Yhteistyöllä yritysaihioita -hankkeen kautta. Hanketta toteuttavat Turku Science Park, Humak, Boost Turku, YritysSalo ja Ukipolis. Hankkeen rahoittaa Varsinais-Suomen liitto / EAKR. http://www.turkusciencepark.com/y2/

Kesäkuun lähipäivä immateriaalioikeuksista, yhteiskehittämisen sopimuksista ja lisensoinnin mahdollisuuksista toteutetaan yhteistyössä Ornamon Design or Die -hankkeen kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.eu