Seppiä elokuva-alalla? Haastattelussa Peter Lyon

Haastattelu & teksti: Eero Heikkilä

Kuten aikaisemmassakin blogissa kirjoitin, intoni sepäntöitä kohtaan alkoi hyvin pitkälti Peter Jacksonin ohjaamista Taru Sormusten Herrasta – elokuvista. Elokuvien miekat ovat hyvin vaikuttavan näköisiä ja tuovat mukanaan realismin tuntua katsojalle. Jokaisella päähenkilöllä on oma uniikki miekkansa, joka kertoo aina jotain omistajastaan, ja on tietenkin tärkeä esine hahmon selviytymisen kannalta. Miekoista uudelleen ja uudelleen vaikuttuneena sain idean. Voisin kysyä kyseisissä elokuvissa vaikuttanutta uusiseelantilaista miekkaseppää Peter Lyonia haastatteluun. Peter valmisti kaikkien päähenkilöiden miekat ja monia muita miekkoja konseptitaiteilijoiden suunnittelemien mallien pohjalta. Peter onkin oiva esimerkki siitä, miten laajalla spektrillä metallikäsityöläiset voivat nykyään työskennellä. Taru Sormusten Herrasta- trilogian jälkeen hän on työskennellyt monien muidenkin elokuvien parissa trilogiassakin vaikuttaneen Uusi-Seelantilaisen erikoistehoste-yrityksen Weta Workshopin kanssa. Onnekseni Peter vastasi nopeasti sähköpostiini, ja sovimmekin pian tekevämme haastattelun.

Peter Lyon työstämässä Hobitti-trilogiasta tuttua Orcrist-miekkaa. Kuva: Weta Workshop.

Alkutaival

Peterin ura miekkaseppänä lähti käyntiin vuonna 1982 keskiaikaisen historian elävöittämisen kautta. Uudessa-Seelannissa ei silloin vielä ollut internetiä, eikä mertentakaisesta varustetarjonnasta tiedetty harrastepiireissä paljoakaan. Aseiden ja haarniskojen teko harrastuksena alkoikin luonnostaan näiden seikkojen seurauksena. Töistä saadut tulot Peter sijoitti parempaan kalustoon.

  • Kohtelin sitä aina liiketoimena, jo silloin kun se oli enemmän harrastuspohjaista, joten huolehdin paperitöistä ja kirjanpidosta alusta lähtien, mikä teki niistä myöhemmin helpompia hoitaa.

Taidot kasvoivat tekemisen myötä hiljalleen. Suurimmat edistymiset alkutaipaleella perustuivat nimenomaan uusien työkalujen hankkimiseen ja rakentamiseen, jotka mahdollistivat laadukkaamman ja nopeamman työskentelyn. Teknisissä ongelmissa Peter sai apua eri asiantuntijoilta, esimerkiksi miekkojen karkaisun ja muiden lämpökäsittelyjen kanssa jousien tekijät neuvoivat häntä prosessien kuluissa ja oikeiden työkalujen hankinnoissa. Itse liiketoiminnan ylläpitämisessä Peter on saanut paljon apua vaimoltaan.

Nauhahiomakoneita Peter kuvailee tärkeimmiksi työkaluikseen koko uransa aikana. Hän aloitti ensin pienellä koneella, jonka jälkeen hän rakensi itse isomman. Nykyään Weta Workshopilla työskennellessä käytössä on vielä nopeammat koneet, joiden ansiosta hiomisprosessit ovat nopeampia, ja sallivat suurien työmäärien suorittamisen elokuvaprojektien parissa. Esimerkiksi Taru Sormusten Herrasta- trilogiassa päähenkilöiden miekkoja tehtiin monia eri versioita. Taipuvia miekkoja käytettiin toimintakohtauksissa, esim. ratsastaessa. Miekat olivat taipuvia onnettomuuksien varalta, esimerkiksi jos näyttelijä putoaa hevosen selästä, niin miekka olisi yksi vaaratekijä vähemmän. Taisteluissa miekat olivat alumiinisia replikoita, jotka alumiinin keveyden takia tekivät niistä helpompia käsiteltäviä. Lähikuvissa taas käytettiin teräksisiä miekkoja, joiden tasapaino ja yksityiskohdat vastasivat täysin toimivaa aseeksi tehtyä kappaletta.

Ensikosketus elokuva-alaan

Elokuva- ja TV-alan tekninen puoli on aina kiinnostanut Peteriä. Vuonna 1994 eräs ystävä kehotti häntä ottamaan yhteyttä Weta Workshopin perustajaan Richard Tayloriin, joka työskenteli silloin Hercules TV- sarjan parissa. Richard oli hyvin kiinnostunut Peterin työstä, mutta ei sillä hetkellä osannut hyödyntää hänen taitojaan omissa projekteissaan. Richard otti kuitenkin Peteriin yhteyttä vuonna 1998 tulevasta projektista, joka paljastuikin myöhemmin Taru Sormusten Herrasta- elokuvatrilogiaksi. Peter aloitti työskentelyn projektin parissa myöhemmin samana vuonna.

  • Tämä on täydellinen esimerkki hyvästä tuurista, jota elokuva-alalle pääseminen voi vaatia, sillä olin oikea henkilö oikeassa paikassa oikeaan aikaan, työn vaatimilla taidoilla varustettuna. Se muutti urani täysin: pystyin vihdoin saamaan kunnon elannon miekkasepän työstä pelkän selviytymisen sijaan, ja tein itsestäni hyödyllisen muilla tavoilla, jotka sopivat Weta Workshopin pitkän tähtäimen suunnitelmiin, joten olen vieläkin täällä 20 vuotta myöhemmin. Teen yhä miekkoja, mutta osallistun myös moniin muihin projekteihin joiden parissa Weta työskentelee.

Työ Wetalla on täysipäiväistä, jonka seurauksena hän ei ole muutamaan vuoteen tehnyt yksittäisiä mittatilaustöitä, vaikka halua riittäisikin. Elokuvaprojektien tiukat aikataulut ja vaatimukset ovat aina loppupeleissä menneet Peterin omien yksittäisten töiden edelle, vaikka hän onkin aiemmin yrittänyt tasapainotella elokuvaprojektien töitä, ja omia töitä keskenään. Iän karttuessa terveydestä ja jaksamisesta täytyy myös pitää huolta, joten omat yksittäiset työt ovat mahdollisia vain silloin, kun Wetan vaatimien projektien välissä on pitkää taukoa, eli Peterin mukaan ei ainakaan ihan lähitulevaisuudessa.

  • Työtilani sijaitsevat nykyään melkein kokonaan Wetalla, minulla on vain pienet työtilat enää kotonani. Täysin itsenäisen työskentelyn tai muutaman muun käsityöihmisen lisäavustuksen sijaan olen osa isoa työryhmää ja monimutkaista tuotantoprosessia. On erittäin tärkeää, että teemme yhteistyötä, aikataulussa ja budjetissa pysymisen varmistamiseksi. Sen ansiosta pystyn keskittymään paremmin työhöni, mutta tuotannon aspektit ovat sen myötä myös monimutkaisempia.

Muista yhteistyökuvioista kysyttäessä Peter kertoo, että muihin puukkojen ja miekantekijöihin verrattuna hänellä ei ole suurta yhteistyöverkostoa. Lähinnä siksi, että yhteistyökuviot vievät paljon aikaa ja resursseja, mutta eivät juuri auta Peteriä elokuvaprojektien kanssa tehdyn työn kanssa. Peter ei myöskään kuulu yhteenkään alan järjestöön, mutta on kuitenkin yhteydessä muutamiin miekkaseppiin, joiden kanssa hän satunnaisesti myös työskentelee. Kontakteja siis löytyy, ja niitä on luotu myös akateemisissa piireissä ja museoissa. Esimerkiksi vuonna 2008 Peter piti esitelmiä Royal Armouries Museumissa Leedsissä. Niiden ohessa hän pääsi myös tutustumaan museon kokoelmaan sekä käsittelemään ja mittailemaan niihin kuuluvia miekkoja, joita hän oli nähnyt aiemmin vain kirjoissa, tai ei ollenkaan. Hyvät välit kuraattorien kanssa ovat osoittautuneet hyödyllisiksi, sillä heidän kauttaan Peter on saanut esiteltyä itseään muillekin museoille. Tiettyihin miekkoihin liittyvissä kysymyksissä on näitä verkostoja käyttäen saanut arvokasta apua ja lisätietoa.

Sepät elokuva-alalla

Peterin mukaan oikeille miekoille on aina ollut kysyntää elokuva ja TV- alalla, ja tulee olemaan jatkossakin. Kysyntä ei kuitenkaan ole suurta, ja on olemassa jo pieni joukko tunnettuja miekkaseppiä, jotka päätyvät tekemään suurimman osan kyseisistä töistä. Monet heistä työskentelevät elokuva-alalla vain satunnaisesti, ja työskentelevät suurimman osan ajastaan omissa yrityksissään omalle asiakaskunnalleen. Vaikka tälle tietylle ryhmälle töitä aina riittäisikin, mahdollisuuksia uusille kasvoille alalla kuitenkin avautuu, mutta epäsäännöllisesti ja vähän kerrallaan.

  • Tärkeintä on olla tunnetusti luotettava, kykenevä toteuttamaan vaativia designejä, sekä pysymään tiukoissa toimitusaikatauluissa, joiden kanssa moni käsityöalan ihminen kamppailee.

Haarniskoiden tekijöille kuitenkin on Peterin mukaan todennäköisesti luvassa elokuva-alalla yhä vähemmän töitä tulevaisuudessa. Monesti haarniskat ja panssarit tehdään uretaanimuovia, 3D-malleja ja CNC- kalustoa käyttäen. Perinteiset valmistusmetodit voivat olla aikatauluihin liian hitaita ja niihen vaadittavat taidot liian vaativia ja muunlaiseen työhön vaikeammin sovellettavissa.

Vinkit alalle

Käsityöalalla ennen kaikkea hyvien kädentaitojen omaamisen lisäksi yrityksen ylläpidon tiedot ja taidot ovat tärkeitä hallita. Peter kertoo tunteneensa liian monta hyvää käsityöläistä, jotka eivät tienneet miten yritystä tulisi ylläpitää. Taloudellinen puoli ja paperityöt on joko laiminlyöty tai niihin on hukuttu täysin. Näiden hallitsemisen lisäksi yrittäjän täytyy myös tietää mistä löytää oikeat työkalut ajankohtaisimpaan tarpeeseen, ja välttää sellaisen kaluston ostamista, josta ei ole välitöntä hyötyä. Verotuksessa ja muissa yrityksen yläpidon tärkeissä seikoissa kannattaa myös rohkeasti harkita yritysmentorointiin ja muihin samankaltaisiin palveluihin tutustumista. Työskentelyä täytyy myös osata organisoida ja kyetä erottamaan tärkeimmät prioriteetit vähemmän tärkeistä ja ajankohtaisemmista. Laaja verkosto eri alojen osaajien kanssa, jonka kautta saa apua milloin minkäkin ongelman kanssa ei myöskään ole pahitteeksi. Yrittäjä pystyy keskittymään paremmin yrityksensä ylläpitoon, kun yllättäviin ongelmiin löytyy helposti apua.

Peter ei suosittelekaan ketään hakemaan eksklusiivisesti elokuva-alalle, vaan suosittelee laajan ja hyvän taitokirjon ylläpitämistä, sekä kontaktointia ja portfolioiden lähettämistä muillekin potentiaalisille yrityksille ja tahoille, jotka voisivat kiinnostua yrittäjän palveluista ja tuotteista.

Lopuksi kysyin vielä Peteriltä, mikä hänen työssään on kaikkein palkitsevinta ja tuo hänelle eniten ylpeyttä.

  • Kaikkein palkitsevinta työssäni on kävellä ympäri Wetan tiloja, ja nähdä mahtava porukka lahjakkaita ihmisiä erilaisten töiden parissa tekemässä loistavaa työtä. Eniten ylpeyttä minulle antaa tekemieni miekkojen saamat reaktiot, erityisesti Taru Sormusten Herrasta – elokuvien parista, ja miten koko elokuvien design ja rakennelmat antavat ihmisille iloa, ja ovat olleet mukana määrittelemässä kokonaista genreä.

Lisää Peteristä ja hänen töistään:

 

ENGLISH 

Smiths in the movie industry? An interview with Peter Lyon

Interview & text: Eero Heikkilä

As I wrote in the first blog, my passion towards smithing began as a result of seeing The Lord of the Rings – movies, directed by Peter Jackson. The swords in the movies particularly look very impressive, and they bring a sense of realism to the viewer. Every main character has an unique sword, that tells something about it’s owner. The sword is also a crucial item when it comes to the character’s survival. Impressed by these swords time and time again I came up with an idea. I could ask Peter Lyon from New Zealand, the swordsmith who worked on these movies for an interview. Peter made all the swords for the main characters and many others according to the designs of the concept artist working on the trilogy. Peter is a prime example of how large the spectre of work can be for smiths nowadays. After the Lord of the Rings – trilogy he has been working on many other movies with the same New Zealand based special effects company Weta Workshop. Fortunately Peter quickly responded to my email, and agreed to do an interview.

The Beginning

Peter’s career as a swordsmith began in the year of 1982, through medieval reenactment. There was no internet in New Zealand at the time, and there was little to no information within the reenactment community about appropriate equipment that could be found overseas. As a result, Peter started to create weapons and armor as a hobby. The money that he would get from selling them would be invested towards better equipment.

  • I always treated it as a business even when it was more of a hobby, so I sorted out paperwork and accounts early on, which made it easier later on.

The skills in the craft grew steadily during the early years. The greatest advancements for Peter’s business during those times were based on getting or bulding new equipment, that allowed him to work faster and provide a better quality for his works. In technical problems he got a lot of help from different kinds of experts, for example when it comes to heat treating the swords, spring makers helped him learn the processes and to buy the right kind of equipment. Peter’s wife has also helped him greatly with the responsibilities that running a business requires.

Abrasive belt grinders have been the most important tools for Peter throughout his career. He starter with a small one and eventually he built a bigger one. Nowadays when working for Weta Workshop, he uses even bigger and faster ones, that make it possible to create large amounts of work fast for the big movie projects. For example for The Lord of the Rings – trilogy there were many different types of swords that were made. Swords that would bend were used for action scenes such as riding on a horse. The bending would make it less dangerous, if an actor accidentally fell from horseback. In fighting scenes, aluminium swords were used, for the lightness of aluminium made the swords easier for the actors to handle. Steel swords were used in close-up shots, for their details and balance were equivalent to a proper functioning weapon.

The First Touches With The Movie Industry

The technical side of the movie and TV industry is something that Peter has always found interesting. In 1994 a friend proposed that he should contact Richard Taylor, the founder of Weta Workshop who was at the time working on Hercules TV-series. Richard was very interested in Peter’s work, but didn’t have any projects planned that could have used his skills. Richard contacted him again in 1998 about an upcoming project, that turned out to be the Lord of the Rings – trilogy. Peter started working on it later that same year.

  • This is a perfect example of the serendipity that can be required for getting work in film, as I was the right person in the right place, at the right time, with enough of a skill set to do the job. It totally changed my career: I was finally able to make a real living at sword making rather than just surviving, and I made myself useful in other ways that fitted into the long term plans of Weta Workshop, so I am still there 20 years later. I still make swords, but get involved in a lot of other projects that Weta works on.

Peter works full time for Weta Workshop, and because of that he has not been able to work on private custom orders even though he would like to. The demanding schedules of the movie projects have always gone ahead of his private work, even though he has tried to balance them in the past. With age comes the responsibilities of looking after one’s health and energy, so Peter’s private work is possible only when there’s large gaps between Weta’s projects. So being able to do private work in the near future currently seems very unlikely.

  • My workshop is now almost all at Weta, and I only have a small home workshop now. Rather than working entirely on my own or with a few other crafts people doing aspects of the work, I am part of a large team and a complex management process, so it is critical that I work in with the rest of the team to ensure the work is finished on time and on budget. It allows me to concentrate more on my work, but the management aspects are also more complex.

When asked about other collaborations, Peter tells me that unlike many other knife or swordmakers, he doesn’t have a big network. Mostly because networking requires a lot of time and resources, but doesn’t really provide any help for him when working on Weta’s movie projects. He isn’t a part of any professional guilds either, but keeps in contact with some swordsmiths that he also works with occasionally. Some contacts have also been made in academic and museum environments. For example in 2008 Peter hosted some presentations in the Royal Armouries Museum in Leeds. As a part of the collaboration, he got an access to the museum’s collection, and got to handle and measure it’s swords, some of which he had only seen in books or never before. The good relations with the curators have proven to be useful, through them Peter has been able to present himself to other museums as well. When in need of details about particular swords, he has been able to use those networks to get valuable help.

Smiths And The Movie Industry

According to Peter there has always been, and always will be a demand for real swords in the movie and TV industry. The demand isn’t anything major in quantities of projects, and there is already a small group of known swordsmiths, who get most of the work in question. Many of them only work in the movie industry occasionally, while focusing most of their time on their own businesses and clients. Even though this group will always have work available for them in the movie industry, there is still some chances for new people in the industry, unfortunately very irregularly and little at a time.

  • The most important thing is to be known to be reliable, and to meet demanding designs and delivery schedules, which is something many crafts people struggle with.

When it comes to armorsmiths, Peter tells that it is very likely that there is going to be even less work available for them in the movie industry’s future. Most of the armor nowadays is made using urethane plastic, 3D models and CNC equipment. Traditional crafting methods can be too slow for the project schedules, and the skills that they require can be too demanding and not of much use in other types of required work within the industry.

Things to Know

In the crafting industry it’s crucial to have a good set of skills in crafting itself, but to also have essential knowledge and skills related to running a business. Peter has known too many people in the crafting industry, who haven’t know how to run a business properly. Often  the financial side and the paperwork have either been neglected or they have completely overwhelmed the owner of the business. In addition to handling these things, it’s important to know where to buy proper equipment, and to avoid buying equipment that won’t provide any immediate benefit for the business. When it comes to taxation and other important matters, business mentoring and other services may turn out useful. Business owner must also know how to separate the important priorities from the less immediate and important ones. A vast network with people who can help with any problems that may surface isn’t going to hurt either. The business owner can focus more into running the business, when help is easily accessible.

Peter doesn’t recommend applying for the movie or TV industry exclusively. Instead it’s better to keep up a good and broad set of skills, and to also contact and send portfolios to other potential companies, that could find the skills and services in question desirable.

For the final question, I asked what Peter finds most rewarding in his work, and what gives him the most pride as a swordsmith.

  • The most rewarding thing personally in my work, is being able to walk around Weta and see amazingly gifted people in different fields doing amazing work. The thing that gives me the most pride is seeing the reactions to the swords I made for LOTR in particular, and how the whole design and build for that film gives people joy and has helped define the look of an entire genre.

You can find more about Peter and his work here:

***

Kirjoittaja on Humakin kulttuurituotannon opiskelija Eero Heikkilä, joka osana ammatillista harjoitteluaan ja opinnäytetyötään Crevessä kehittää taidemanageritoimintaa sepänalalle Suomessa.
Eero kirjoittaa blogitekstejä kehittämistyöstään kevään ja kesän 2019 aikana.

Aiemmat Eeron kirjoittamat blogitekstit: