Olin aloittanut työt maaliskuussa HAMK EDU:ssa ja pääsin tutustumaan luovien alojen yrityspalvelujen kehittämishankkeeseen Creve 2.0:aan. Luovista aloista tietoa hakeva oivaltaa nopeasti, että kyseessä on haasteellinen rasti. Tarvitaan kartta, kompassi ja pää kylmänä. Luovaa alaa ei nimittäin ole olemassa.

Kartta käteen

Aloitin hahmottamalla edessä olevaa maastoa, sieltä selkeästi erottuvia kohtia. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sivuilta löysin elinkeino- ja innovaatiopolitiikan valtakunnalliset linjaukset. Molemmilla kokonaisuuksilla tavoitellaan kansantaloutemme kasvua, tuottavuutta, hyvinvointia ja kansainvälistä kilpailukykyä. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia, puitteita ja olosuhteita, joissa eri alojen toimijat onnistuvat uudistumaan, kasvattamaan ja jalostamaan osaamistaan. Löydän TEM:n sivuilta painopistealueet, yksi on aineeton arvonluonti. Sen alta löytyvät muotoilu, työelämän innovaatiot ja Creative Finland. Lämpenee.

Aineettomia oikeuksia tehokkaasti hyödyntävät toimialat ovat muita toimialoja merkittävämpiä vientialoja ja palkkataso on niillä korkeampi.  Aineettomia oikeuksia syntyy erilaisessa uutta luovassa työssä kuten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa tai luovien prosessien kautta.”

Yritysten kilpailukyky kaikilla toimialoilla perustuu yhä useammin aineettomiin tekijöihin. Näiden avulla asiakas, sidosryhmä tai muu yhteistyökumppani saa lisäarvoa, tuottavuutta tai helpotusta elämään.

Maastossa

Siirryn Tilastokeskukseen. Sen tietosyövereistä löydän Tilastot aihealueittain – pitkä lista toimialoja. Äkkiä tuntuu, että luovuutta tarvittaisiin näissä jokaisessa. Kulttuurin ja viestinnän alta irtoaa yksittäisiä tiedonjyväsiä toimialan näkymistä, työllisistä ja tarjonnasta. Kulttuurin satelliittitilinpito (2016) on jykevää tavaraa. Sieltä avautuvat mm. kulttuurialan taloudellinen tilanne ja näkymät. Opin, että ”muusikoista, laulajista ja säveltäjistä lähes puolet työskenteli yrittäjinä. Muista suurista ammattiryhmistä graafisista ja multimediasuunnittelijoista 43 prosenttia ja toimittajista ja kirjailijoista sekä arkkitehdeistä noin kolmasosa työskenteli yrittäjinä.” Olen lähellä luovia aloja, löysin ammattinimikkeitä. Sain selville, että kulttuurialojen osuus kansantalouden työllisyydestä oli laskussa mutta osuus arvonlisäyksestä oli pienessä nousussa vuonna 2016. Yrittäjänä toimivien osuus on suuri.

Satunnainen suunnistaja eksyy, karttakin on väärinpäin. Sattumalta löydän CreaEco -hankkeen Suomen luovan talouden ekosysteemien tila ja kehittämistarpeet esitysmateriaalit 2018 syksyltä. Jätän hankkeen taustat, ekosysteemien kuvaukset sekä toimijat. Haen luovien alojen luokitusta. Selaan aineistoa. Osuma!

Kuvan lähde: Juha Oksanen 28.5.2018

Jonkinlainen jäsennys luovista aloista tarjolla. Luovat tuotteet, sisällöt, palvelut sekä ympäristöt ja alustat. Käsityöt, museot, taide, muotoilu, musiikki, esittävät taiteet, elokuva, kirjallisuus, suunnittelu, mainonta, markkinointi, design ja software. IT, AR ja VR (ei juna). Alan hahmottaa mistä kyse. Paljon yrittäjiä, eri alojen toimijoita, joita kaikkia yhdistää tuotos, teos tai palvelu, joka on prosessinomainen, näkymätön ja johon syntyy tekijänoikeus. Luovan työn tulos voi olla myös osa fyysistä tuotetta, pala toisen yrittäjän toteuttamaa palvelua tai kokonainen järjestelmä. On kyse eri alojen osaamisesta, jotka tuovat yksinäänkin lisäarvoa. Vieläkin suurempaa lisäarvoa nämä tuovat yhdistettyinä eri toimialojen palveluihin ja prosesseihin.

Rastilla

Tapaan luovan yrittäjän. Elävän. Pakko kysellä tarkemmin yritystoiminnasta, haasteista ja tarpeista.

Ville Palmu, graafinen suunnittelija, valokuvaaja. Neljäs kerta yrittäjänä, olosuhteiden pakosta. Palmu tekee töitä yksin, muttei toimi yksin. Ammatillinen verkosto on laaja. Sieltä kaivetaan toimeksiantoihin eri alojen tekijöitä, vertaillaan sopimuksia, hinnoittelua ja vaihdetaan kokemuksia kirjanpitäjistä, alihankkijoista sekä verotuskäytännöistä. Tällä hetkellä tarve olisi ”Freelance-opinto-ohjaajalle”. Yrittämisen ohessa olisi helppoa kasvattaa omaa osaamista ja hankkia tutkinto. Tarjontaa on runsaasti mutta järkevien, omaa ammattitaitoa syventävien vaihtoehtojen löytäminen on haaste. Vinkkaan heti Creven sivuille.

Kysyn luovan yrittäjän osaamisen jäsentämisestä ja osaamisen laajentamisesta eri toimialoille. Palmu kertoo, että tällä hetkellä on helppo toimia tapahtuma- ja palvelualoilla. Referenssejä on paljon ja toimialat tuttuja. Suunnittelutöiden tekemisestä kehittyy oma ajattelutapa, DesignThinking. ”Kauhea trendisana, oikeastaan sana design on turha, pitäisi olla vain Thinking ”, Palmu sanoo. Tapa purkaa toimitusketju prosesseiksi toimii kaikilla aloilla ja tehtävissä. Mutta miten siirtää osaamista eri toimialoille? Yrittäjän pitää verkostoitua, puhua eri alojen ihmisten kanssa. Palmu toteaa, että uusia markkinoita voi löytyä verkostoitumalla alueellisissa yrittäjätapaamisissa, innovoimalla yhdessä tai konseptoimalla palveluja yhdessä eri toimialoille tai markkinoille.

Maalissa

Kymmeniä sivuja, alasivuja, tilastoja, presentaatioita ja yksi haastattelu. Miten luovat alat on jäsennettävä? Luovien alojen tuotos ja tuote on näkymätöntä, aineetonta hyvää. Haasteena on, miten tehdä näkymätön näkyväksi, aineeton lisäarvo konkreettiseksi. Tuotteeksi tai lisäosaksi, jota voi tarjota eri toimialoille. Luova yrittäjä totesi, että hänellä on haasteena näkymättömän palvelun visualisointi. Sama asia.

Luovuus on kiinteä osa mitä tahansa toimintaa. Se on asioiden yhdistelyä, eri näkökulmien tarkastelua, uusien toimintatapojen kokeilua ja oppimista. Siitä ei tule tehdä kynnystä, jonka yli vain hullut ja rohkeat uskaltautuvat. Meillä suomalaisilla luova tapa ajatella ja toimia on jo geeneissä. Konsta Pylkkänen Havukka-ahon ajattelijassa etsi Kainuun korpimetsissä sinistä ajatusta maailmanmenoa miettiessään. Hän hakeutui hyvinkin erilaisten ihmisten ja väen seuraan kasvattaakseen tietojaan.

Ratkaisu on käyttökelpoinen tänäkin päivänä. Sieltä se aineeton lisäarvo, sininen ajatus, tulee – erilaisten ihmisten ja aivojen törmäyskohdista.

Jälkipyykki

Kirjoittaja Arja Puustinen toimii Hämeen ammattikorkeakoulussa, HAMK EDU ammatillisen osaamisen tutkimusyksikössä lehtorina ja on juuri aloittanut aikuisten suunnistuskoulun.

Käytettyjä lähteitä:

https://tem.fi/aineeton-arvonluonti

https://tem.fi/yritykset

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kulttuuri-ja-luova-talous

http://www.stat.fi/til/klt.html

https://minedu.fi/documents/1410845/7965204/Oksanen+Juha.pdf/5976937a-b28b-4401-bb31-3e9efc04b3da/Oksanen+Juha.pdf.pdf

https://www.muusikkojenliitto.fi/luovat-alat-luovuttivat-hallitusohjelmatavoitteensa-sivistysvaliokunnan-jasenille/

https://lyhtyprojekti.fi/ajankohtaista/luovat-alat-luovuttavat-hallitusohjelmatavoitteensa-sivistysvaliokunnan-jasenille-2/

https://yle.fi/uutiset/3-10696230. Katri Saarikivi, kolumni. Eduskuntavaalien ehdokkaat mustamaalaavat toisiaan, mutta minua kiinnostaisi tietää, miten he tekevät yhteistyötä. Yle 3.4.2019

http://www.stat.fi/til/klts/2016/klts_2016_2018-10-17_tie_001_fi.html. Kulttuurin satelliittitilinpito. Julkaistu 17.10.2018

Haastattelu graafinen suunnittelija, valokuvaaja Ville Palmu 12.4.2019

 

***

Blogikirjoitus on laadittu osana Creve 2.0 -hanketta. Creve 2.0 -hankkeessa rakennetaan luovien alojen valtakunnallista yrityspalveluverkostoa ja uusia tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia palveluja aloittaville luovien alojen yrittäjille. Hanketta koordinoi Humak ja sen toteutusaika on 05/2018 – 12/2020. Hanke on rahoitettu Luovan osaamisen ESR-ohjelmasta.