Humanistisen ammattikorkeakoulun ylläpitämä luovien alojen yrityshautomo ja yrityspalvelukokonaisuus Creve on toiminut jo lähes kymmenen vuoden ajan palvellen luovien alojen yrittäjiä liiketoiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä. Creven toimintaan on osallistunut vuosittain satoja yrittäjyydestä kiinnostuneita, yritystoimintaa käynnistäviä ja jo toimivia luovien alojen yrittäjiä. Jotta yrittäjyys olisi myös korkeakouluopiskelijoille sujuva vaihtoehto omaan työllistymiseen, on Crevestä rakennettu käytännönläheistä ja kiinnostavaa alustaa yrittäjyyden oppimisympäristöksi.

Kahden viime vuoden aikana on Creven hautomopalveluita tuotu opiskelijoiden käyttöön opinnollistamalla sekä neuvonta- että hautomopalveluja. Opinnollistamista on kehitetty yhdessä Turun alueen korkeakoulujen kanssa yhteisen Yrittäjyyspassin kautta. Yrityspassilla opiskelijat ovat voineet liittää alueen yritystapahtumia ja -palveluja osaksi yrittäjyyteen liittyviä opintoja, mm. markkinoinnin, johtamisen, innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden opintokokonaisuuksia. Passin ideana on ollut tuoda opiskelijoille näkyväksi yrittäjyyteen liittyviä tukipalveluja, toimijoita ja tapahtumia, laajentaa käsitystä oppimisympäristöstä ja auttaa hyödyntämään olemassa olevaa ympäristöä osana oppimista. Samalla tapahtumat ja palvelut ovat antaneet opiskelijoille mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua alueen yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden muiden korkeakoulujen opiskelijoiden sekä muista taustoista tulevien yrittäjyyttä suunnittelevien henkilöiden kanssa. Tapahtumat ovat antaneet mahdollisuuden myös löytää kiinnostavia projektityö- ja harjoittelupaikkoja alueen yrityksistä ja yrittäjyyttä kehittävistä organisaatioista.

Turun alueella aloittavien yrittäjien palvelut yhteen kokoava, Turku Science Parkin ylläpitämä hubi SparkUp on muodostunut yrittäjyydestä kiinnostuneille yhteiseksi, aktiiviseksi tilaksi, jossa yrittäjyyden opintoja ja yritystoimintaa voi yhteisöllisesti kehittää. Maksuton ja avoin tila mahdollistaa opiskelijoille myös oman osaamisen esittelyn ja tarpeellisten kontaktien luomisen opintojen jälkeistä aikaa silmällä pitäen. SparkUpin toimijoihin lukeutuvat alueen elinkeinokehittämisestä vastaavan Turku Science Parkin lisäksi Humakin luovien alojen hautomo Creve, Nuori yrittäjyys -ohjelma sekä opiskelijayrittäjyysyhteisö Boost Turku. Lisäksi tilassa toimii kiihdytysohjelmiin osallistuneita yritystiimejä sekä business festivaali The Shift. Eri toimijoiden kokoaminen yhteen saman katon alle on mahdollistanut myös toimijayhteistyön ja yhteisten palvelujen kehittämisen. Crevellä on ollut näissä aktiivinen käynnistäjän rooli.

Humakin Turun-kampuksen kulttuurituotannon opiskelijat Anna Tolppa ja Antti Yli-Halla ovat hyödyntäneet Creveä ja luovien alojen yrittäjyyshankkeita oppimisympäristönä. Tolppa perusti oman yrityksen, Tanssistudio Flaman, opinnollistetun hautomoprosessin aikana. Yli-Halla toteutti kulttuurituotannon opintoihin liittyvän harjoittelun ja liike-elämän kehittämistehtävän musiikkialan Japanin-vientiin keskittyvässä kansainvälisessä Finest Sounds -hankkeessa. (Kuva: Emilia Reponen, Humak, 2017)

Yrittäjyyspassin lisäksi Humak on opinnollistanut Creven hautomoprosessin. Malli on ollut käytössä kahden vuoden ajan ja tulokset ovat erittäin hyviä. Omaa yritystoimintaa suunnittelevat opiskelijat ovat voineet hakeutua Creven hautomoon osana opintojaan. Opiskelijatiimeille on määritelty hautomokauden ajaksi liiketoiminnan kehittämisen tavoitteet ja opinnollistaminen on asetettu tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijat ovat voineet suorittaa hautomokauden esimerkiksi viimeisenä kehittävänä harjoittelunaan ja kauteen on voitu sisällyttää myös mm. markkinoinnin, johtamisen ja innovaatiotyön opintoja. Opiskelijoiden palaute hautomokaudesta ja opinnollistamisesta on ollut hyvää: motivaatio opintojen tekemiseen omalle yritykselle on ollut antoisaa ja käytännönläheistä ja se on mahdollistanut monenlaisten asioiden oppimista uudella tavalla. Tällaisia ovat olleet mm. johtamiseen liittyvät tehtävät. Opiskelijat ovat kehittäneet käytännön kautta omia johtamistaitojaan ja oivaltaneet mm. alaistaitojen merkityksen antamalla harjoittelupaikkamahdollisuuksia alempien vuosikurssien opiskelijoille omassa yrityksessään. Korkeakoulutasoisen oppimisen on varmistanut käytännöntoiminnan lisäksi suoritettavat tehtävät, joissa opiskelijat ovat peilanneet omaa kokemustaan taustateorioihin, analysoineet erilaisia toimintatapoja ja tuottaneet näiden pohjalta johtopäätelmiä kehittämisen tueksi. Seuraavia askelia Crevessä onkin tuottaa opinnollistettuja prosesseja ja palveluja myös esim. avoimen ammattikorkeakoulun kautta tarjottavaksi. Tästä ensimmäisiä kokeiluja on vuoden 2018 lopussa käynnistynyt ensimmäinen Luovuus ja liiketoiminta -yrittäjyyskurssin valtakunnallinen verkkokurssi, joka tarjotaan yhteisesti kaikille ammattikorkeakouluille ja avoimen ammattikorkeakoulun kautta myös muille luovien alojen yrittäjyydestä kiinnostuneille. Opinnollistaminen koetaan yrittäjien keskuudessa tärkeäksi osaksi oman osaamisen kehittämistä. Tässä Humakilla ja Crevellä on erittäin hyvä mahdollisuus rakentaa myös yrityspalveluja opinnollistettuina kokonaisuuksina.

 

Leena Janhila, liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kirjoittaja toimii Humakin luovien alojen yrityspalvelu Creven vetäjänä sekä Creve 2.0-hankkeen yrittäjyyden asiantuntijana.

***
Blogikirjoitus on laadittu osana Creve 2.0 -hanketta. Creve 2.0 -hankkeessa rakennetaan luovien alojen valtakunnallista yrityspalveluverkostoa ja uusia tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia palveluja aloittaville luovien alojen yrittäjille. Hanketta koordinoi Humak ja sen toteutusaika on 05/2018 – 12/2020. Hanke on rahoitettu Luovan osaamisen ESR-ohjelmasta.