Creve 2.0 purkaa esteitä luovien alojen kasvun tieltä

Creve 2.0-hankkeessa puretaan esteitä luovien alojen työllisyyden kasvun tieltä. Vaikka kulttuuri- ja luovilla aloilla työllisyys on nousussa, on haasteita silti runsaasti. Hidasteitä löytyy sekä yrityspalveluiden puolelta, että luovien yritysten keskuudesta; yrityspalvelut ovat hajanaisia, eikä monipuolista verkostoitumista pääse syntymään, digitaalinen osaaminen tuotannossa ei ole kovin vahvaa ja kaiken kaikkiaan luovan alan yritykset ovat varsin pieniä.

Creve 2.0-hankkeessa rakennetaan vahvoja verkostoja ja kumppanuuksia luovien alojen toimijoiden kanssa. Vuoden 2019 Shiftiin suunnitellaan monilalaista ja luovan osaamisen hyödyntämiseen keskittyvää leiriä yrityksille.

 

Creve 2.0-hankkeessa tullaan vuosina 2018-2020 rakentamaan Suomeen valtakunnallisesti toimiva luovien alojen palvelurakenne, joka toimii laajassa yhteistyössä esim. yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Hankkeessa kehitetään työkaluja neuvontapalveluorganisaatioille, yrittäjyyden opettajille ja luovan alan yrittäjille, joiden avulla luovien toimijoiden menestystekijöiden tunnistaminen helpottuu ja mahdollistuu. Hankkeessa tuotettavien työkalujen testataan useissa hubitapahtumissa ympäri maata sekä toteutetaan erilaisia pätevöitymiskoulutuskokonaisuuksia yritysneuvojille ja yrittäjyyden opettajille.

Hankkeen päähallinnoijana toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu. Toimijakonsortiossa on mukana Aalto yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Muotoilukeskus Muova Vaasasta sekä Österbottens Hantverk rf. Projektin ensisijaisina toiminta-alueina on toteuttajien toimialueet Turku, pääkaupunkiseutu, Vaasa, Jyväskylä, Hämeenlinna ja Rovaniemi.

Creve 2.0-hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta ja sen toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeen päätoteuttajana toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen toimintaan ja tavoitteisiin voi tutustua tarkemmin verkkosivuilla https://www.creve.fi/hankkeet/creve-2-0/. Creve 2.0 on seuraavan kerralla esillä Slushin yhteydessä XcitED-tapahtumassa Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla 4.12.2018.

Creve 2.0 -hanketta Humakilla luotsaavat projektipäällikkö Benny Majabacka ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila.

 

Lisätietoja:

Benny Majabacka
Kulttuurituotannon lehtori, Creve 2.0 -projektipäällikkö
Humanistinen ammattikorkeakoulu
SparkUp Turku, Tykistökatu 4B, 1. krs, 20520 TURKU
tel. +358 20 7621 399
benny.majabacka@humak.fi

Leena Janhila
Asiantuntija, Yrittäjyys ja liiketoiminta
Humanistinen ammattikorkeakoulu
SparkUp Turku, Tykistökatu 4B, 1. krs, 20520 Turku
tel. + 358 20 7621 397
leena.janhila@humak.fi

 

***
Creve 2.0 -hankkeessa rakennetaan luovien alojen valtakunnallista yrityspalveluverkostoa ja uusia tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia palveluja aloittaville luovien alojen yrittäjille. Hanketta koordinoi Humak ja sen toteutusaika on 05/2018 – 12/2020. Hanke on rahoitettu Luovan osaamisen ESR-ohjelmasta.