Creve, Business Finland ja ELY tarjoavat maksutonta verkkoneuvontaa luovien alojen yritystoimintaan

Aloittavat luovien alojen yrittäjät pääsevät tapaamaan toisiaan, yritysneuvojia ja yrittäjyyden opettajia verkossa viikoittain koko syksyn ajan

Humanistisen ammattikorkeakoulun ylläpitämä luovien alojen yrityspalvelu Creve toteuttaa syksyllä valtakunnallisen verkostonsa kautta ryhmämuotoista yritysneuvontaa yhteensä 31 neuvontapajan verran. Neuvonnat on kohdennettu erityisesti aloittaville luovien alojen yrittäjille ja osallistuminen on maksutonta.

Neuvontaa eri liiketoiminnan teemoihin

Crevessä luovien alojen yritysneuvontaa on toteutettu jo yli 10 vuoden ajan, pääosin Turun seudulla. Nyt käynnissä olevan Creve 2.0 -kehittämishankkeen kautta ryhmämuotoista yritysneuvontaa kehitetään valtakunnalliseksi verkossa toteutettavilla säännöllisillä neuvontapajoilla. Ryhmäneuvontaa tullaan syksyllä toteuttamaan viidellä liiketoiminnan kattoteemalla: idea ja asiakkaat, myynti ja markkinointi, kannattavuus ja toimintasuunnitelma, projektihallinta ja johtamisen sekä rahoitusneuvonta.

– “Ryhmämuotoinen aloittavien yrittäjien neuvonta on otettu parin vuoden aikana hyvin vastaan ja se tarjoaa yrittäjyyteen liittyvien sisältöjen lisäksi tärkeitä verkostoitumisen, vertaistuen ja osaamisen jakamisen mahdollisuuksia”, kertoo liiketoiminnan asiantuntija Leena Janhila Humakista.

Kuvataiteen ja animaatio-ohjauksen taustan omaava Fanni Maliniemi on kokenut, että omissa opinnoissa yrittäjyys ei ollut juurikaan esillä. Crevestä onkin ollut hänelle paljon hyötyä.

– “On hienoa kuulla muiden yrityksistä, tavoitteista ja ideoista. En ole yksin kysymysten ja ajatusten kanssa”, kuvailee tuore yrittäjä Fanni Maliniemi ryhmäneuvonnan eduista. “Halusin saada tukea, kannustusta ja vertaistukea yrittäjäksi lähtemiseen luovalla alalla. Sain todella hyviä vinkkejä idean kehittelyyn ja luovalla alalla tuotteen ja tekemisen muuntamisesta kannattavaksi liiketoiminnaksi.”

Fanni Maliniemen mielestä mahtavia ideoita on paljon, mutta niiden muuttaminen liiketoiminnaksi ontuu. Hän toivoo monien aloittavien yrittäjien löytävän tukea ja apua, jota nimenomaan luovalla alalla tarvitaan.

Yhteisöpedagogiksi Humakissa opiskeleva Saana Alanko sai heti ensimmäisellä kerralla oivalluksia ja varmuutta siihen, että on visioinut yrityksen peruspilareita oikeita arvoja noudattaen. Hän piti erityisesti vetäjän innostamisesta luovuuteen.

– “Tällaiset kohtaamiset ovat osa yrittäjän verkostojen luomista.  Yhdessä yrittäminen on tämän päivän juttu”, huomauttaa Crevessä oman yrityksen toimintaa suunnitteleva Humakin yhteisöpedagogiopiskelija Saana Alanko.

Saana Alanko opiskelee Humakissa yhteisöpedagogiksi ja osallistui ryhmäneuvontoihin osana opintojaan.

Verkostossa toteutettava neuvonta on osaamisen jakamista alueiden yli

Mukana neuvontapajojen toteutuksissa ovat Creven ja Creve 2.0 -hankkeen valtakunnallisen verkoston yrityspalvelutoimijoita eli mm. luovien alojen opettajia ja yritysneuvojia eri alueilta. Mukaan neuvontojen toteutuksiin ovat lähteneet myös Business Finland ja ELY.

– “Eri alueiden yritysneuvojien mukaan saaminen neuvontojen toteutuksiin on ollut todella hyvä asia ja samalla pystymme tarjoamaan alustan osaamisen jakamiselle alueiden välillä. Business Finland ja ELY-keskus kiinnostuivat verkossa toteutettavista valtakunnallisista neuvonnoista ja järjestämme yhdessä nyt myös viikoittain rahoitusneuvontaa. Nämä pajat ovat hyvä mahdollisuus luovien alojen yrittäjille kohdata myös muiden alojen yrittäjiä”, Leena Janhila avaa.

Verkostoa laajennetaan edelleen ja tulossa on neuvontapalvelujen tueksi myös mm. kartta luovien alojen yrityspalvelujen tarjoajista.

Ryhmäneuvonta on yhdessä oppimista

Creven ryhmäneuvontojen malli on pitkälti yhdessä oppimista. Neuvonnat järjestetään osallistavana keskusteluna, joita vetävät yrittäjyyden asiantuntijat ja neuvojat. Tärkeä tavoite on herätellä keskustelua ja vuorovaikutusta yrittäjien välillä, pohtia vastauksia yhdessä. Ryhmäneuvonta on hyvä alusta myös yrittäjyyden opettajille ja yritysneuvojille oppia yrittäjien osaamisesta. Osaamista voidaankin neuvontapajoissa jakaa kolmeen suuntaan yrittäjien, opettajien ja neuvojien välillä. Parhaimmillaan ryhmäneuvontojen kautta yrittäjät ovat löytäneet kumppaneita ja jatkaneet ideoiden kehittelyä yhdessä.

Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on testata verkkopohjaisessa neuvonnassa myös virtuaaliympäristöjen hyödyntämistä. Tarkoituksena ei ole tuoda lähineuvontaa verkkoympäristöön, vaan hyödyntää neuvonnoissa niitä mahdollisuuksia ja työkaluja, mitä verkko- ja virtuaaliympäristöt tarjoavat.

Neuvontapajojen rinnalla käyttöön otetaan keskusteluryhmä, jossa osallistujat voivat jatkaa ideoiden työstämistä ja jakaa vinkkejä toisilleen. Vertaistuki on erittäin tärkeässä roolissa yrittäjyyden alkuvaiheessa niin liiketoiminnan suunnittelun, motivaation ja jaksamisen kannalta.

Ilmoittaudu mukaan neuvontapajoihin

Ilmoittautuminen maksuttomiin luovien alojen ryhmäneuvontoihin on auki. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Creven nettisivuilta os: www.creve.fi

Ryhmäneuvontoja tukeva keskusteluryhmä toimii Facebookissa os: https://www.facebook.com/groups/luovatyrittajat/

 

***
Luovien alojen ryhmämuotoista digineuvontaa kehitetään Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoimassa Creve 2.0 -hankkeessa. Hankkeen kautta luodaan luovien alojen valtakunnallista yrityspalveluverkostoa ja uusia tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia palveluja aloittaville luovien alojen yrittäjille. Hanketta toteuttavat Humakin lisäksi Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Hämeen AMK, Turun AMK, Muova ja Österbottens Hantverk rf. Hankkeen toteutusaika on 05/2018 – 12/2020.

Creve palkittiin keväällä 2019 Suomen yrittäjien ja Arenen valtakunnallisen yrittäjyyskilpailun voittajana sarjassa Uudistuva yrittäjyys.

Lisätietoa:
projektipäällikkö Benny Majabacka, p. 0400 349 399
liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila, p. 0400 349 397