Creve edustaa Humakia ammattikorkeakoulujen TKI-Kärjet 2020-kilpailussa – Äänestys on käynnissä 2.12. asti!

Humakin luovien alojen valtakunnallinen yrityspalvelu ja yrittäjyyden oppimisympäristö Creve on mukana ammattikorkeakoulujen TKI-Kärjet 2020 – kilpailussa videolla, jossa yrittäjät, neuvojat, opettajat ja yhteistyökumppanit kuvailevat saamaansa hyötyä ja lataavat pöytään ajatuksensa Crevessä.
Creve on toiminut vuodesta 2009 lähtien, joista viimeiset kaksi vuotta täysin verkossa ja valtakunnallisesti yhdessä verkostonsa kanssa.

Äänestys on nyt auki!

Oletko samaa mieltä videon yrittäjien, asiantuntijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa? Toimiiko Creven virtuaalinen yrityspalvelu? Onko Creve siili, mansikkaleivos vai konjakki? Mikä olisi villeintä mitä Creven kanssa voisi tehdä?

TKI-Kärjet 2020-kilpailun äänestys on nyt auki. Äänestä antamalla videolle yläpeukku Youtubessa!

Mikä on Creve?

Creve on Humanistisen ammattikorkeakoulun ylläpitämä, verkostomaisesti ja täysin verkossa toimiva yrittäjyyden oppimisympäristö. Kohderyhmäämme ovat luovien alojen yritykset ja luovaa osaamista hyödyntävät eri alojen yritykset.

Eri alueiden osaamista, verkostoja ja palveluja yhdistävä Creve on toiminut jo 11 vuoden ajan. Creven toimintaa on rakennettu valtakunnalliseksi verkostossa tuotettavaksi palveluksi yhdessä eri sektoreiden toimijoiden kanssa Creve 2.0-hankkeessa.

Luovien alojen yrittäjyyden tukemisen lisäksi Creve tuottaa palveluja ja valmennusohjelmia mm. eri alojen yrityksille luovan osaamisen hyödyntämiseksi, kilpailukyvyn kasvattamiseksi, jatkuvan oppimisen tukemiseksi ja moniammatillisen kehittämistoiminnan hyödyntämiseksi. Creve tuottaa myös tukipalveluja rahoittajille rahoitettujen hankkeiden läpiviennin varmistamiseksi.

Kansainvälisellä verkostolla on tärkeä rooli mm. keskusteluun ja vertaisoppimiseen perustuvissa ryhmäneuvonnoissa. Neuvontoihin on osallistunut yritätjiä, opettajia, neuvojia ja opiskelijoita seitsemästä maasta. Osallistujia Creven palveluihin, tapahtumiin, koulutuksiin, kursseille ja työpajoihin on vuosittain jo lähes 3000 henkilöä.

Creven opinnollistetut yrittäjyyspalvelut ovat avoimia kaikille luovien alojen yrittäjyydestä tai luovan osaamisen avulla liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijoille Creve toimii väylänä luovien alojen yrittäjyyden ja yrittäjyyttä tukevien työelämäprojektien toteuttamiseksi osana opintoja.

www.creve.fi
www.humak.fi
www.facebook.com/humakcreve
www.linkedin.com/company/creve-incubator-humak-university-of-applied-sciences