Creven valmennusohjelmasta osaamista ja verkostoja yritysprojektiisi – Ilmoittaudu 30.11. mennessä

Creve-valmennusohjelma 01-05/2023, Luovien alojen yrityksille kehittämisprojektien toteuttamisen ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi

Creven valmennusohjelma 10op toteutetaan keväällä 2023 kohdennettuna luovien alojen yritysten omille kehittämishankkeille. Ohjelma toteutetaan 9.1. – 31.5.2023 verkossa.

Ilmoittaudu mukaan Humakin verkkokaupassa 30.11.2022 mennessä.

Luovien alojen yritykset ovat tyypillisesti pieniä ja yrittäjillä on rautoja tulessa kerralla enemmän kuin käsipareja yrityksessä. Kehittämishankkeiden toteutukseen liittyy monia käytännön asioita mm. toiminnan aikatauluttamiseen, resursointiin, johtamiseen, liiketoiminnaksi muodostamiseen tai jatkorahoitukseen, joissa yrittäjä kaipaa asiantuntija-apua. Näihin asioihin saat käytännön neuvoja ja tukea valmennusohjelmassa koko kevään ajan.

Osallistujille ensiarvoisen tärkeää on ollut verkostoituminen ja vinkkien jakaminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Yhteiselle keskustelulle onkin valmennusohjelmassa varattu aikaa jokaiselle tapaamiskerralle reilusti. Ryhmätapaamisten sisältämien asiantuntijaosuuden ja vertaiskeskustelun lisäksi valmennusohjelma sisältää yritys-/pienryhmäkohtaiset mentoroinnit.

Kuvio, Creve-valmennusohjelman runko. Valmennusohjelma sisältää viisi aiheteemaa, joita käsitellään kolmella palvelutasolla: ryhmävalmennuksissa osaamisen kehittämisen kautta, tarjoamalla työkaluja ja menetelmiä aiheen kehittämiseksi liiketoiminnassa sekä ryhmä- ja yrityskohtaiset mentorointitapaamiset osallistujille.

Vuosien kokemus verkkovalmennusohjelmien toteutuksesta

Creve on toteuttanut valmennusohjelmia eri teemoilla, eri kohderyhmille kohdennettuina verkkototeutuksina 2019 lähtien. Music Finlandin kanssa yhteistuotantona on toteutettu Fast Track -musiikin vientikiihdyttämö, Design Forum Finlandin kanssa monialainen strategisen muotoilun kiihdyttämö ja AVEK:n kanssa Mediarata-valmennusohjelma mediataiteen tuotantoyhtiöille.

Luovien alojen kehittämishankkeille kohdennettua tuki nähdään tarpeellisena myös rahoittajien puolelta. Luovien alojen yrityksille projektien johtaminen, kehittämishankkeiden hallinnolliset asiat sekä mm. raportoinnit voivat tuottaa haasteita. Osaava, käytännönläheinen asiantuntijatuki sekä samoja haasteita ratkovien yrittäjien tuki on koettu tärkeäksi. Toteutusvaiheen tuen merkitys on huomattu myös rahoittajien puolella osaamisen kehittymisenä niin hankkeiden valmistelun, toiminnan suunnittelun kuin hankkeissa tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

Creven valmennusohjelman kautta yritys tai yhdistys saa tarvittavan tuen oman kehittämisprosessin läpivientiin, toteutuksen suunnitteluun, toimenpiteiden toteuttamiseen, tavoitteiden saavuttamiseen, tulosten varmistamiseen ja raportointiin. Verkostoituminen muiden luovien alojen toimijoiden kanssa on mahdollistanut myös yhteistyön käynnistymisen ja vertaistuen ohjelman jälkeenkin.

  • Valmennusohjelma tuottaa 10op Kulttuurituottaja AMK-opintosuorituksia. Opintosuoritukset muodostuvat kokonaisuudessaan yrityksen oman kehittämishankkeen toteutuksen kautta,
  • Osallistumismaksu on korkeakoulun opintopistemaksu 150e/10op. Voit sisällyttää osallistumismaksun kuluna AVEKin rahoittamaan hankkeeseen,
  • Valmennusohjelman vetäjänä toimii liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila (TaM) Humakista. Janhilalla on +15 vuoden kokemus luovien alojen yritystoiminnan kehittämisestä, rahoituksista ja kehittämisprojektien läpiviennistä.

Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu 30.11.2022 mennessä.

Linkki: https://kauppa.humak.fi/tuote/creve-luovien-alojen-valmennusohjelma/