Luovien alojen hautomo

Virtuaalihautomossa käytännön toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi

Creven luovien alojen yrittäjille suunnattu hautomopalvelu on nyt tarjolla opinnollistettuna pakettina, jossa hautomoyrittäjät suorittavat Kulttuurituottaja AMK-opintoja kehittämistyönä ja harjoitteluna oman yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Hautomo toimii valtakunnallisesti ja verkossa, virtuaalihautomona.

Virtuaalihautomoon voivat osallistua yrityksen perustamis- tai liiketoiminnan kehittämisvaiheissa olevat luovien alojen yrittäjät joko Humakin avoimen AMK:n tarjonnan kautta tai osana korkeakoulututkinto-opintojaan.

Toisen asteen opiskelijoille on tarjolla oma hautomopaketti liitettäväksi taideteollisen alan ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon valinnaisiin korkeakouluopintoihin.

Jos olet tutkinto-opiskelijana muussa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa kuin Humakissa, kysy opiskelumahdollisuutta omasta korkeakoulustasi.

Kenelle hautomo on tarkoitettu?

Voit tulla mukaan Creven virtuaalihautomoon, jos olet

Kriteereitä osallistuville yrityksille ovat:

 • osallistuvat yritykset ovat osakeyhtiömuotoisia tai sellaisen perustamiseen hautomokauden aikana tähtääviä tiimejä (tiimissä vähintään kaksi henkilöä, tiimi voidaan kasata myös hautomokauden aikana)
 • yritysten liiketoiminnalla on kansainvälistymisen tavoitteita
 • yrittäjillä on riittävät taloudelliset ja osaamisresurssit sekä yritystoiminnalle sopiva elämäntilanne liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Creven virtuaalihautomoon otetaan syksyllä 2019 enintään 10 yritystä.

Mikä on virtuaalihautomo?

Virtuaalihautomo on valtakunnallinen hautomoympäristö, jossa saat sekä henkilökohtaista että vertaistukea yritystoiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja kehittämiseen. Kehittämistavoitteet ja toimintasuunnitelma hautomokaudeksi laaditaan osallistujien kanssa kauden alussa ja etenemistä seurataan ohjaustapaamisissa.

Virtuaalihautomon toteutusmuotona ovat verkkotapaamiset niin henkilökohtaisissa kuin ryhmätapaamisissa. Verkkoympäristönä käytämme BB Open LMS-alustaa (ent. Moodle) ja hautomoyritykset saavat käyttöönsä sekä omat että yhteiset virtuaalihuoneet työskentelyyn.

Hautomokauden pituus on 5kk (elo-joulukuu tai tammi-toukokuu). Hautomopaketin laajuus luovien alojen yrittäjille ja korkeakouluopiskelijoille on 20op. Toisen asteen opiskelijoiden hautomopaketin laajuus on 15op.

Seuraavassa kappaleessa on kuvattu tarkemmin mitä hautomopalveluun kuuluu ja sen jälkeen opintojen sisällöt.

Mitä luovien alojen hautomo tarjoaa?

Creven virtuaalihautomo toimii samaan tapaan kuin lähihautomo aiemmin, mutta valtakunnallisesti ja virtuaalisessa ympäristössä.

Saat hautomojaksosi aikana:

Liiketoiminnan suunnittelu ja työkalut

 • yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman hautomojakson ajaksi. Suunnitelmassa määritellään kehittämistavoitteet, toimenpiteet, aikataulu ja resurssit, joilla tavoitteisiin päästään. Opit suunnittelemaan omaa toimintaasi ja ennakoimaan tulevaa, määrittelemään resurssit ja budjetit toiminnallesi.
 • verkkotyökalun kehittämissuunnitelman päivittämiseksi. Työkalu on käytössäsi hautomojakson jälkeenkin.

Ohjaus, sparraus ja mentorointi

 • henkilökohtaiset ohjaustapaamiset
 • ryhmäsparraukset yhdessä muiden hautomoyritysten kanssa
 • avun rahoituksen hakemiseksi yrityksesi kehittämistoimenpiteille
 • avun sopivien mentorikontaktien löytymiseksi

Virtuaalitilat ja yhteisö

 • yrityskohtaisen virtuaalihuoneen ohjaus-, mentorointi-, asiakas- ja rahoittajatapaamisia varten. Huone on yksin sinun yrityksesi käytössä.
 • käyttöoikeuden yritysten yhteisiin virtuaalisiin ryhmätiloihin
 • olet osa hautomoyhteisöä ja Creven verkostoa. Saat apua ja tukea, et ole yksin.

Kulttuurituottajaopiskelija Anna Tolppa osallistui Creven hautomoon osana opintojaan ja valmistui suoraan omaan yritykseensä yrittäjäksi. Tanssistudio Flama perustettiin 2017 kesällä.

Mitä opintoja hautomokauden aikana suoritetaan?

Creven luovien alojen virtuaalihautomopalvelu on kokonaisuudessaan opinnollistettu eli osallistumalla hautomojaksoon, suoritat samalla osia Kulttuurituottaja AMK-opinnoista kohdennettuna oman yritystoimintasi kehittämiseen. Luovien alojen yrittäjät ja korkeakouluopiskelijat suorittavat hautomojakson aikana Kulttuurituottajan eriytyvät suuntautumisopinnot: Liiketoiminta 20op, mikä sisältää seuraavat opinnot:

 • Kehittämistyö 10 op, oman yrityksen liiketoiminnan kehittäminen
 • Ammatillinen harjoittelu 6, 10 op, oman yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen/kehittäminen

Osaamistavoitteet
Opiskelija:

 • osaa toimia alalla yrittäjänä ja työntekijänä elinkeinoelämän verkostoja hyödyntäen
 • tunnistaa eri sektorien toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ja osaa kehittää niitä
 • hyödyntää joukkoistamisen ja osallistamisen mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä
 • osaa kehittää, tuotteistaa ja kaupallistaa sekä myydä alan tuotteita ja palveluita
 • osaa mallintaa, rakentaa ja toteuttaa yhteistyötä moniammatillisissa, -alaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Lähtötaso hautomoon osallistumiselle:
Virtuaalihautomopaketti sopii jatkoksi esim. NY-opinnoille tai Luovuus ja liiketoiminta 1&2 -kursseille sekä luovien alojen yrittäjille, joilla vastaavat perustiedot yrittäjyydestä.

Luovien alojen hautomon eli Creven case-esimerkki.

Miksi hautomoon?

Creven luovien alojen hautomo on toiminut Turun seudulla kymmenen vuotta. Tuona aikana kymmenet luovien alojen yrittäjät ovat rakentaneet ja käynnistäneet liiketoimintaansa Crevessä.

Parhaina puolina hautomopalvelussa on koettu

 • tuki liiketoiminnan suunnitteluun ja rahoituksen järjestämiseen,
 • Creven tarjoama ohjaus ja projektinhallinta tavoitteisiin pääsemiseksi,
 • henkilökohtainen ja vertaistuki,
 • muiden samassa tilanteessa olevien yrittäjien kohtaaminen ja osaamisen jakaminen sekä
 • ettei yrittäjyyttä tarvitse suunnitella ja käynnistää yksin.

Crevellä on laaja valtakunnallinen verkosto ja kannustamme hyödyntämään eri alueiden asiantuntijoiden osaamista.

Virtuaalisen hautomon kautta olet luonnollisesti yhteydessä eri alueiden yrittäjiin ja yritysneuvojiin Suomessa. Virtuaalisuus antaa samalla mahdollisuuden osallistua hautomoon ja tapaamisiin mistä päin tahansa. Voit samaan tapaan hyödyntää hautomon virtuaalihuoneita asiakas-, mentori- ja rahoittajatapaamisissa hautomojaksosi aikana.

Miten mukaan hautomoon?

Creven luovien alojen virtuaalihautomo on tarjolla Humakin avoimen AMK:n verkkokaupassa.

 • Luovien alojen yrittäjät voivat ostaa hautomopaketin suoraan verkkokaupasta.
 • Humakin tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua virtuaalihautomoon osana opintojaan Pepin kautta (huomaa omat kurssit virtuaalihautomosuorituksille).
 • Muun korkeakoulun tai toisen asteen oppilaitosten opiskelijat: neuvottele ensin oman oppilaitoksesi kanssa opintojen suorittamisesta Humakissa / Crevessä ja hautomopaketin hankinnasta/laskutuksesta.

Hautomopakettien hinnat ja ilmoittautuminen

Lisätietoja virtuaalihautomosta

Leena Janhila
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija
leena.janhila@humak.fi
p. 0400 349 397

Blogit