Humak mukana edistämässä yritysten vihreää siirtymää, muutoskyvykkyyttä ja digitalisaatiota

Humanistinen ammattikorkeakoulu osallistuu 2023 vuonna Suomen kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteiseen ponnistukseen yritysten kestävyysmurroksen toimeenpanossa.

Valtakunnallisesti REACT EU-rahoitteinen Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hanke on mittavimpia tämän vuoden kehittämispanostuksia mikro- ja pk-yrityssektorin muutoskyvykkyyden lisäämiseen ja vihreän siirtymän edistämiseen sekä korkeakoulujen ja yrityselämän yhteistyön lisäämiseen.

Kuvituskuva, Sydämen muotoinen vihreä puu kämmenellä.

Etelä-Suomessa yhdeksän ammattikorkeakoulua tuottamassa palveluita yrityksille

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hanke tarjoaa maksuttomia mikro-opintoja, infotilaisuuksia ja sparrausta yrittäjille vuoden 2023 ajan.

Maksuttomat kurssit ja tilaisuudet tukevat eteläsuomalaisten mikro- ja pk-yritysten muutoskyvykkyyttä odottamattomien tilanteiden varalle. Koulutuksista saatava osaaminen lisää yritysten kykyä sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Kurssien ja tilaisuuksien teemoja ovat vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio. Mikro-opinnot ovat lyhytkestoiseen työn lomassa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen tarkoitettuja koulutuksia, joita voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Kursseja tarjoaa yhdeksän eteläsuomalaista ammattikorkeakoulua: Humak, Metropolia, HAMK, XAMK, LAB, Laurea, DIAK , Arcada ja Haaga-Helia.

Humak vastaa yritysten muutostarpeisiin mikrokursseilla ja minikiihdyttämöillä

Humak toteuttaa osana hanketta mm. lyhyitä, yritysten kohdennettuihin osaamistarpeisiin suunniteltuja mikrokursseja eri teemoista sekä yritysneuvontaa kestävästä ja kannattavasta liiketoiminnasta luovien alojen yrityksille.

Lisäksi Humak kehittää ja pilotoi hankkeessa kolme nopean reagoinnin kehityskonseptia mikro- ja pk-yritysten muuttuviin tarpeisiin. Kehitettävät uudet Fast Track -minikiihdyttämökonseptit kohdennetaan yritysten kestävyysmuotoilun, palvelumuotoilun ja muutoskyvykkyyden edistämiseen. Konsepteja pilotoidaan Etelä-Suomen alueella eri alojen yritysten kanssa. Keskeistä hankkeessa toteutettavissa palveluissa on luovan osaamisen hyödyntämisen lisääminen.

Osallistu ja kehitä osaamistasi

Humakin toteuttamat palvelut ja mikrokurssit löydät:


Lisätietoja Humakin osatoteutuksesta:
Konsta Ylimaunu, projektipäällikkö
konsta.ylimaunu@humak.fi
p. 050 476 4208

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -React EU -hankkeen partnerilogot ja EU-logot