Luovien alojen yrityspalvelu Creve palkittiin vakiintuneesta yrittäjyyden ja yritystoiminnan uudistamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ja Suomen Yrittäjien järjestämässä valtakunnallisessa yrittäjyyskilpailussa Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) voitti uudistuvaa yrittäjyyttä koskevan osion. Tuomaristo kiitti Humakia erityisesti Creven toteuttamasta luovien alojen yrittäjien ja yrittäjäksi suuntaavien monipuolisesta palvelemisesta niin koulutuksen, kehittämisen kuin yritysneuvonnan keinoin.

Valtakunnallinen yrittäjyyskilpailu oli kolmiosainen ja siihen osallistui peräti 14 ammattikorkeakoulua. Yrittäjyyskilpailun voittajat palkittiin AMK-päivillä Kuopiossa 8.5.2019.

Creve auttaa aloittavia luovien alojen yrittäjiä

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan vakiintuneesta uudistamisesta palkitussa Crevessä on tuotettu luovien alojen yrityspalveluja neuvonnasta hautomopalveluihin ja kansainvälistymiseen jo kymmenen vuoden ajan. Parhaillaan käynnissä olevassa Creve 2.0 -hankkeessa rakennetaan valtakunnallista luovien alojen yrityspalveluverkostoa ja testataan virtuaalisia yritysneuvonta-, yrityskehittämis- ja koulutuspalveluja aloittaville luovien alojen yrittäjille, yritysneuvojille ja opettajille.

Creven luovien alojen aloittaville yrittäjille suunnatut yrityspalvelut ovat vakiinnuttaneet asemansa vuosien aikana ketteränä ja yrittäjien muuttuviin tarpeisiin vastaavana toimintana. Vuosittain olemme pystyneet palvelemaan satoja luovien alojen yrittäjiä ja tuomaan luovien alojen osaamista muiden alojen yritysten tietoisuuteen.

Nyt käynnissä olevan Creve 2.0-hankkeen kautta tavoitteenamme on laajentaa toimintaa verkostomaisella toimintatavalla valtakunnalliseksi palveluksi, jossa koko palvelupolkumme on tarjolla virtuaalisesti paikasta riippumatta, kertoo liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila Humakista.

Creve 2.0 -hanketta Humakilla luotsaavat projektipäällikkö Benny Majabacka ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila

Creve 2.0 -hanketta koordinoi Humak. Valtakunnallista hanketta toteuttamassa ovat myös Turun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Muotoilukeskus MUOVA ja Österbottens Hantverk. Hanke on rahoitettu Luovaa osaamista ESR-ohjelmasta ja se päättyy vuoden 2020 lopussa.

Kilpailuissa kolme yrittäjyyden eri vaiheisiin keskittynyttä erää

Valtakunnallinen yrittäjyyskilpailu perustui viime marraskuussa julkaistuihin korkeakoulujen yrittäjyyssuosituksiin ja niiden käyttöönoton tueksi laadittuun pelikirjaan. Kilpailussa oli kolme yrittäjyyden eri vaiheita edistävää osaa. Yrittäjyysasenteen ja -valmiuksien asennetta koskevan osan voitti Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja uutta yrittäjyyttä koskevan osion voitti Satakunnan ammattikorkeakoulu. Uudistuvasta yrittäjyydestä palkittu Humanistinen ammattikorkeakoulu toimii pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.

Palkittavat ammattikorkeakoulut valitsi tuomaristo, johon kuuluivat Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin hallituksen jäsen Ella Joukola, Savon Yrittäjien yhteyspäällikkö Mia Simpanen sekä Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä ja projektipäällikkö Päivi Ojala.

Lisätiedot:       

Creve (www.creve.fi)

  • Creven yrityspalvelut: liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila, leena.janhila@humak.fi, 0400 349 397
  • Creve 2.0 -hanke: projektipäällikkö Benny Majabacka, benny.majabacka@humak.fi 0400 349 399

Kilpailutöihin voi tutustua kilpailusivustolla.

 

***
Creve 2.0 -hankkeessa rakennetaan luovien alojen valtakunnallista yrityspalveluverkostoa ja uusia tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia palveluja aloittaville luovien alojen yrittäjille. Hanketta koordinoi Humak ja sen toteutusaika on 05/2018 – 12/2020. Hanke on rahoitettu Luovan osaamisen ESR-ohjelmasta.