Ammatilliset harjoittelut

Humakin Kulttuurituottaja AMK-opintojen ammatilliset harjoittelut 1 ja 3 on tuotu avoimen AMK:n opinnoiksi! Kun kaipaat ammatillista työkokemusta ja kontakteja työelämään, voivat opinnollisteut avoimen harjoittelut vastata tarpeeseesi. Avoinmen AMK:n opinnoissa on korkeakoulujen opintopistemaksu.

kuvituskuva

Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen (10op)

Opintojakso pitää sisällään 240 tuntia harjoittelua opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa ja työelämäseminaariin osallistumisen.

Opintojakso on 1. tason perusharjoittelu. Harjoittelu suoritetaan alan työpaikassa ja raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. 

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojakso on suoritettu ennen harjoittelua. Harjoittelu sisältyy kulttuurituotannon koulutuksen väyläkriteereihin ja valinnaisena Tuottajan perusteet -osaamiskokonaisuuteen.

kuvituskuva

Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit (10op)

Opintojakso pitää sisällään 240 tuntia harjoittelua opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa ja työelämäseminaariin osallistumisen.

Opintojakso on 2. tason syventävä harjoittelu. Harjoittelu suoritetaan kotimaassa tai ulkomailla ja raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Harjoitteluun sisältyy organisaation tai muun yhteisön tuotannon tai kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi opiskelijan valitsemalla tuotantoprosessin osa-alueella.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että Kulttuurituotannon perusteet 10 op ja Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op -opintojaksot ovat suoritettuja ennen harjoittelua. Harjoittelu sisältyy kulttuurituotannon koulutuksen väyläkriteereihin.

Blogit