Fast Track -minikiihdyttämöt

Humak toteuttaa osana Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (React EU) -hanketta kolme nopean reagoinnin kehityskonseptia mikro- ja pk-yritysten muuttuviin tarpeisiin.

Kehitettävät uudet Fast Track -minikiihdyttämökonseptit kohdennetaan yritysten kestävyysmuotoilun, palvelumuotoilun ja muutoskyvykkyyden edistämiseen. Konsepteja pilotoidaan Etelä-Suomen alueella eri alojen yritysten kanssa. Keskeistä hankkeessa toteutettavissa palveluissa on luovan osaamisen hyödyntämisen lisääminen.

Fast Track -minikiihdyttämöiden aikataulut ja ensimmäinen haku avataan 04/2023 tällä sivulla.

Lisätietoja:
Leena Janhila, leena.janhila@humak.fi

Hankelogot: Yirtysten muutoskumppanina, Humak, Creve, Vipuvoimaa EU:sta ja ESR

Blogit