Teemakoulutukset

Humakin kulttuurituotannon vahvuusalan kehittämishankkeissa tuotetaan erilaisia, kohdennettuja koulutuksia ja valmennuksia mm. kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaisille, yrittäjille, kehittäjille, kouluttajille, työnhakijoille ja nuorisoryhmille.

Päivitämme tälle sivulle tietoa haussa ja tulossa olevista koulutuksista.

Vevent-hankkeen logo, taustalla kuvituskuva, jossakolme ihmistä istuu maapallon reunalla ja osoittavat avaruuteen.

Virtuaalitapahtumatuotanto tänään (3 op, verkko-opetus)
27.10.2021 – 6.4.2022

Tule mukaan Vevent ESR -hankkeen fasilitoimaan  ilmaiseen täydennyskoulutukseen Virtuaalitapahtumatuotanto tänään (3 op),
joka järjestetään verkko-opetuksena 27.10.2021 – 6.4.2022.

Koulutus on suunnattu kulttuuri- ja tapahtumatuottajille, muille kulttuurialan ammattilaisille ja loppuvaiheen opiskelijoille sekä AMK-opettajille. 

Koulutuksen tavoitteena on tarjota yleiskuva virtuaalitapahtumien tuotannosta ja verkostoja tapahtumien toteuttamiseen erilaisilla budjeteilla. Kulttuurituotannon opettajille koulutus tarjoaa tilaisuuden kehittää ammattikompetenssia virtuaalitapahtumatuotannossa ja sen nykyisissä mahdollisuuksissa, käytänteissä ja ongelmakentissä.

_________________________________________________________________________

Innotutka-valmennus, 3.11.2021-8.6.2022, hankkeen logo ja kuvituskuva

Innotutka-valmennus V-S-alueen mikro- ja pk-yrityksille 3.11.2021 – 8.6.2022

Turun AMK, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Humak tuottavat Innotutka -valmennuksen, jonka päätavoitteena on auttaa ja tukea vakiintunutta yritystoimintaa harjoittavia yrittäjiä kehittämään uutta liiketoimintaa innovoinnin avulla. 

ESR-rahoitettu Innotutka -valmennus on osallistujille maksutonta ja suunnattu matkailu-, kauppa- ja palvelualoille, majoitus- ja ravintolasektorille sekä kulttuuri ja tapahtumatuotannossa toimiville mikro- ja pk-yrittäjille. Innotutka on tarkoitettu Varsinais-Suomessa toimiville yrittäjille.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset antavat asiantuntijatiimille työstettäväksi toimeksiantoja, joissa tiimi innovoi yrityksille uusia mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaansa. Yrittäjäkohtaamisissa yritykset esittelevät toimintaansa ja muut Innotutkaan osallistuvat eri alojen yrittäjät, asiantuntijat ja mentorit tukevat ja innovoivat yrittäjiä uudistamaan liiketoimintaansa.

Esite: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2021/09/INNOTUTKA-ESITE.pdf

_________________________________________________________________________

Blogit