Valmennusohjelmat

Kuvituskuva: koripalloteline, jonne on tipahtamassa kuu taivaalta

Verkkovalmennusohjelmat luovien alojen yrittäjille

Creven virtuaalihautomon palvelut tarjotaan 2021 lähtien teemoiteltuina, opinnollistettuina valmennusohjelmina.

Valmennusohjelma pitää sisällään viiden aihealueen mukaiset ryhmävalmennuspäivät, ryhmämentoroinnit sekä yrityskohtaiset mentorointitapaamiset. Valmennusohjelman osallistujat hyödyntävät osana ohjelmaa myös oman alueensa muita yritys- ja rahoituspalveluja.

Valmennusohjelman aikana osallistuvat yrittäjät saavat ohjausta tarpeensa mukaan

  • kehittämisprojektin suunitteluun ja rahoituksen hakemiseen tai
  • jo rahoituksen saaneen kehittämisprojektin läpivientiin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Teemoitellut valmennusohjelmat voidaan räätälöidä osallistujien tarpeiden mukaan. Valmennuspäivien teemat ja vierailijat valitaan osallistujien kehittämistarpeiden mukaan. Vertaistuki ja osaamisen jakaminen mahdollistuu, kun osallistujia yhdistää saman kaltainen kehittämisvaihe ja tarpeet.

Opinnollistettu valmennusohjelma

Opinnollistetun valmennusohjelman laajuus on 10 op ja kesto suunnitellaan kunkin teeman kohderyhmien tarpeisiin sopivaksi. Valmennusohjelma on opinnollistettu erillistoteutuksena Humakin Kulttuurituottaja AMK-tutkinnon innovaatio-opintojaksoista Innovaatiotoiminta 5op ja Innovaatiotoiminnan käytännöt 5op.

Koko ohjelma verkkototeutuksena

Creven valmennusohjelmat toteutetaan täysin verkossa. Käytämme oppimisalustana Moodlea ja valmennustapaamiset sekä mentoroinnit toteutetaan Creve Zoomissa. Verkko-oppimisalusta toimii ohjelman runkona, tehtävien annossa, materiaalipankkina ja osallistujien yhteisenä kanavana.

Valmennusohjelmassa tärkeässä roolissa on yhteys muihin samassa tilanteessa oleviin yrittäjiin ja yhdessä ratkaisujen löytäminen liiketoiminnan kehittämisessä.

Vuoden 2021 valmennusohjelmat

Creven tämän vuoden ensimmäinen valmennusohjelma toteutetaan yhteistyössä AVEKin kanssa AV-media-alan tuotantoyrityksille, joille on myönnetty 2021 AVEKin Mediarata-rahoitus kehittämishankkeelle.

Kuvituskuva: Creven ja AVEKin yhteistyössä toteutettava Mediarata-valmennusohjelma 03-12/2021. Taustalla ihminen pöllyttää käsissään värikästä jauhetta.
Creve Mediarata-valmennusohjelma toteutetaan 03-12/2021.
Kuvio, Creve Mediarata-valmennusohjelman runko. Valmennusohjelma sisältää viisi aiheteemaa, joita käsitellään kolmella palvelutasolla: ryhmävalmennuksissa osaamisen kehittämisen kautta, tarjoamalla työkaluja ja menetelmiä aiheen kehittämiseksi liiketoiminnassa sekä ryhmä- ja yrityskohtaiset mentorointitapaamiset osallistujille.

Osallistuvat yritykset saavat kuudessa eri liiketoiminnan teema-alueessa ryhmävalmennusta, työkaluja ja tehtäviä teeman kehittämiseksi liiketoiminnassa sekä ryhmä- ja yrityskohtaiset mentorointitapaamiset.

***

Tulevista ohjelmista tiedotamme tällä sivulla ja Creven FB:ssa.

Valmennusohjelma omalla teemalla

Luovien alojen rahoittajien, toimialajärjestöjen ja yhdistysten tai vaikkapa yritysryppään kanssa voimme toteuttaa yhteistyössä valmennusohjelman toivomallanne teemalla. Ota yhteyttä ja suunnitellaan, millainen ohjelma teille sopisi.

Lisätietoja valmennusohjelmista:

Leena Janhila
leena.janhila@humak.fi
p. 0400 349 397

Blogit