Yrittäjyyskurssit

Luovien alojen yrittäjyyden perusteet haltuun verkkokursseilta

Humak on toteuttanut luovien alojen yrittäjyyskursseja jo vuosien ajan. Kursseilla on perehdytty käytännön casejen kautta yritystoiminnnan suunnitteluun, käynnistämiseen sekä luovien alojen liiketoiminnan keskeisimpiin käytännön kysymyksiin: asiakastarpeisiin, palvelukehitykseen, liikeidean kehittämiseen, myyntiin, markkinointiin, johtamiseen ja rahoitukseen.

Yrittäjyyskurssien lisäksi voit suorittaa erilaisia yrittäjyyteen liittyviä verkkokursseja ja osaamispaketteja Humakin avoimen AMK:n kautta. Mukana on monipuolinen tarjonta kursseja suomeksi ja englanniksi.

Lisäksi lukuisten käynnissä olevien kehittämishankkeiden kautta Humakin kulttuurituotannon vahvuusala toteuttaa koulutuksia, kursseja, neuvontaa ja tapahtumia ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin, mm. vastuullisuuteen, digitaalisuuteen, virtuaalisiin tapahtumatuotantoihin, kansainväliseen yhteistyöhön ja uusien innovaatioiden kehittämiseen liittyen. Hankkeiden koulutustarjontaan voit tutustua kohdissa Teemakoulutukset ja Valmennusohjelmat. Tapahtumat löytyvät sivulta Tapahtumat ja verkostot.

Creve Kumppaneille

Yrittäjyys ja Yritystoiminnan perusteet -verkkokurssit

Uudistimme yrittäjyyden verkkokurssit! Humakin yrittäjyyskurssit tarjoavat toiminnallista oppimista yrittäjyydestä vuosittain yli kahdelle tuhannelle osallistujalle. Kursseille pääsevät mukaan Humakin tutkinto-opiskelijoiden lisäksi opiskelijat eri korkeakouluista sekä kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet Humakin avoimen AMK:n kautta.

Uudistetut yrittäjyyskurssit toteutetaan valtakunnallisina opinnollistettuina verkkokursseina. Pääset mukaan kurssille sijainnistasi riippumatta ja toteuttamaan yrittäjyyttä hyödyntäen kurssimateriaalin lisäksi oman alueesi yrityspalvelutarjontaa sekä kansainvälisiä digilähteitä. Kurssien kautta suoritat osia Kulttuurituottaja AMK-opinnoista.

Yrittäjyysverkkokurssit yhdistävät tehtäviä, toiminnallisuutta ja ajasta ja paikasta riippumatonta osallistumista. Kohtaat kurssin aikana myös muita yrittäjyydestä kiinnostuneita. Kurssin voit suorittaa joko yksilösuorituksena tai tiimissä, joka muodostetaan kurssin alussa.

Tarjolla on kaksi toisiaan täydentävää verkkokurssia:

Yrittäjyys (5op)

Kurssin pääpaino on sisäisessä yrittäjyydessä: yrittäjyysasenteessa, motivaatiossa, oman osaamisen tunnistamisessa, mutta myös yritystoiminnan peruskäsitteissä, tuotteistamisessa ja pitchaustaidoissa. Kurssin tehtävät kootaan yrittäjyyssalkkuun ja salkusta annetaan myös vertaispalaute. Kurssi suoritetaan yksilösuorituksena.

Kurssi on käynnissä koko vuoden eli voit aloittaa ja suorittaa kurssin, kun sinulle sopii. Huomaathan, että kurssin viimeinen suorituspäivä on lukuvuoden viimeinen päivä 31.7.

Yritystoiminnan perusteet (5op)

Kurssi painottuu ulkoiseen yrittäjyyteen: liikeidean kehittämiseen, testaamiseen oikeilla asiakasryhmillä, myyntiin, markkinointiin, kannattavuuteen sekä yritystoiminnan perustamiseen ja johtamiseen. Kurssin tehtävät kootaan lean canvakseksi, joka myös vertaisarvioidaan. Kurssin voi suorittaa yksilösuorituksena tai tiimissä, joka kootaan kurssin käynnistyessä.

Kurssi on käynnissä koko vuoden eli voit aloittaa ja suorittaa kurssin, kun sinulle sopii. Huomaathan, että lähtötasoksi edellytetään Yrittäjyys (5op) suoritusta tai vastaavia taitoja yrittäjyydestä. Kurssin viimeinen suorituspäivä on lukuvuoden viimeinen päivä 31.7.

Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien alojen talouden ja rahoituksen perusteet 15 op -osaamiskokonaisuus

Tä­mä osaa­mis­ko­ko­nai­suus so­pii eri­tyi­ses­ti si­nul­le, jos toi­mit luo­vil­la alo­il­la ja ha­lua­t päi­vit­tää tai vah­vis­taa ta­lous- se­kä ra­hoi­tu­so­saa­mis­ta­si.

Osaamiskokonaisuuteen sisältyy kolme opintojaksoa, jotka suoritetaan verkossa. Jos opintojaksosta on tarjolla useampi toteutus, voit valita itsellesi sopivimman. Katso ajankohdat ilmoittautumisen yhteydestä.

 • Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op
 • Kulttuurin rahoitus 5 op
 • Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://kauppa.humak.fi/tuote/kulttuurituottajan-taloussalkku-luovien-alojen-talouden-ja-rahoituksen-perusteet-osaamiskokonaisuus/

Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 op -osaamiskokonaisuus

Tä­mä osaa­mis­ko­ko­nai­suus so­pii eri­tyi­se­si si­nul­le, jos toi­mit luo­vil­la aloil­la ja ha­luat päi­vit­tää tai vah­vis­taa lii­ke­ta­lou­del­lis­ta osaa­mis­ta­si.

Osaamiskokonaisuuteen sisältyy neljä opintojaksoa, jotka suoritetaan verkossa. Jos opintojaksosta on tarjolla useampi toteutus, voit valita itsellesi sopivimman. Katso ajankohdat ilmoittautumisen yhteydestä.

 • Markkinointi 5 op
 • Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op
 • Yrittäjyys 5 op
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://kauppa.humak.fi/tuote/liiketoiminnan-perusteet-luovilla-aloilla-20-op-osaamiskokonaisuus-2/

Muu kulttuurituotannon ja yrittäjyyden kurssitarjonta

Humakin kulttuurituotannon koulutusohjelman avoimen AMK:n tarjonnassa on kattavasti tarjolla luovien alojen yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyviä kursseja suomeksi ja englanniksi. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista tukevat mm. seuraavat verkko-opintojaksot (2021-2022 tarjonnassa):

 • Luovien alojen hankkeet ja rahoitus, UUSI!
 • Innovaatiotoiminta, UUSI!
 • Digitaaliset toimintaympäristöt, UUSI!
 • COSM 2 – Cultural Entrepreneurship & Sustainability Management, NEW!
 • COSM 3 – Cultural Management and Dimensions of Sustainability: Environmental, Social & Economic, NEW!
 • Kulttuurin rahoitus
 • Tulevaisuuden ennakointi
 • Markkinointi
 • Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen
 • Palvelumuotoilu
 • Tuotekehitys ja tuotteistaminen
 • Kieliopinnot SV/EN

Katso Kulttuurituotannon vahvuusalan opintojaksotarjonta, kurssien toteutusajankohdat ja tarkemmat kuvaukset Humakin avoimen AMK:n verkkokaupasta: https://kauppa.humak.fi/tuote-osasto/kurssit/kulttuurituotanto/page/1/

Blogit