Kulttuurituottajaksi omaa yritystoimintaa kehittämällä – uuden AMK-verkkokoulutuksen haku avoinna 30.3. asti

Kevään yhteishaussa on mahdollista hakea täysin uudenlaiseen luovien alojen yrittäjille kehitettyyn kulttuurituottaja AMK-koulutukseen. Ensimmäistä kertaa tarjolla oleva koulutus tarjoaa yrittäjätaustaisille opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omaa yritystään ja yrittäjyystaitojaan opintojen aikana yhdessä muiden saman taustaisten opiskelijoiden kanssa. Kymmenen aloituspaikkaa sisältävä koulutus toteutetaan verkossa. Hakuaika koulutukseen on 16.3.-30.3.2022.

Leena Janhila Luovuus ja Liiketoiminta
Humak Creven Luovuus ja liiketoiminta -kurssin osallistujia start up hub SparkUpissa Turussa.

Opiskelijatiimistä yhteisöllistä tukea ja ammatillista verkostoitumista

-”Yrittäjätaustaiset opiskelijat opiskelevat yhdessä tiiminä. Se antaa mahdollisuuden verkostoitua, jakaa kokemuksia ja tehdä asioita yhdessä samanlaisen taustan omaavien ihmisten kanssa”, kertoo Humakin yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies uudesta koulutuksesta. Ryhmän tuki ja yhteinen oppiminen on koulutuksen keskiössä.

Humakilla on pitkä historia luovien alojen yrittäjien kouluttajana ja liiketoiminnan kehittäjänä. Vuonna 2009 perustetussa luovien alojen yrityspalvelu Crevessä on valmennettu vuodesta 2009 alkaen tuhansia yrittäjiä.

-”Yrittäjyyskoulutuksiimme, valmennusohjelmiin ja neuvontatapahtumiin osallistuu vuosittain useita satoja luovien alojen yrittäjiä. Pelkästään vuonna 2020 Creven koulutuksiin, kiihdyttämöihin ja yritystapahtumiin osallistui yli 3000 yrittäjää 12:sta eri maasta. Toimimme vahvasti verkostoissa luovien alojen rahoittajien, kehittäjien ja toimialajärjestöjen kanssa.”, Leena Janhila kertoo Humakin luovien alojen yrityspalvelutarjonnasta.

 Luovien alojen yrittäjyys on Humakin kulttuurituotannon toinen osaamiskärki, jonka tavoiteena on tukea luovan osaamisen parempaa hyödyntämistä eri alojen yrittäjyydessä ja muuttuvassa yrittäjyysympäristössä.

Oppimistehtävillä ja projekteilla kehität omaa yritystoimintaasi

-”Tavoite on, että opiskelija voi rakentaa opintojen aikana itsellen persoonallisen ammattitaidon, joka antaa asiantuntijuutta oman yritystoiminnan kehittämiseen, tuotantojen hallinto- ja johtotehtävissä toimimiseen sekä toimintaedellytysten luomiseen osaamisintensiivisille aloille”, Päiviö-Häkämies kuvaa.

Kulttuurituottajatutkinnon tuottamaa ydinosaamista ovat tuotantoprosessien ja projektimaisen työskentelyn osaamisen lisäksi viestinnän, rahoituksen, innovaatiotoiminnan ja johtamisen kompetenssit.

Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu ja jalostuu alan yrittäjyyden osaamisen syvenemisen kautta niin, että tässä koulutuspilotissa yrittäjätaustainen opiskelija voi suurelta osin tehdä erilaiset oppimistehtävät ja projektit kehittämällä omaa yritystoimintaa.

-”Opinnoissa korostuu kokeilukulttuuriin liittyvä osaamisen kehittäminen ja digitaalinen työote sekä uudet toimintaympäristöt”, Päiviö-Häkämies luettelee

Kulttuurituottaja (AMK) yrittäjäkoulutus verkkokoulutuksena

Videolla Vakio Agency Oy:n Julius Nikander kertoo yritystoimintansa kehittämisestä kulttuurituottaja (AMK)-opintojensa aikana. Julius opinnollisti yrityksensä kehittämiseen liittyviä tehtäviä päiväopintoina suorittamiinsa kulttuurituottaja AMK-opintoihin jo ennen nyt toteutettavaa luovien alojen yrittäjille tarjottavaa koulutusmuotoa. Koulutuspilotti toteutuu, mikäli siihen saadaan riittävästi hakijoita, mutta myös toisissa kulttuurituottaja AMK-koulutusmuodoissa yritystoiminnan sisältäminen opintojen aikaisiin tehtäviin on mahdollista, joten jos tämä vaihtoehto kiinnostaa ja haluat varmistaa opiskelun, niin tutustu myös muihin kulttuurituottaja (AMK)-koulutuksiimme.

Kulttuurituottaja AMK luovien alojen yrittäjille -opinnot suoritetaan verkossa muutamaa opintojen alussa pääkaupunkiseudulla pidettävää lähiopetuspäivää lukuun ottamatta.

-”Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa asuinpaikkakunnasta riippumatta”, Päviö-Häkämies korostaa. Verkkototeutus on vaihtoehto perinteiselle lähiopetuksena toteutettavalle päiväopetuksella ja on helpompi nivoa työhön ja vapaa-aikaan.

Opintokokonaisuus muodostuu aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun lisäksi verkossa toteutettavista, aikaan sidotuista valmennuksista (webinaarit). Valmennuspäiviä on 3-5 kpl kuukaudessa ja yhden webinaarin kesto on tyypillisesti 2 tuntia. Valmennuspäivien määrä ja webinaarien rytmitys tarkentuu henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan.

Opinnot alkavat neljän päivän intensiivijaksolla 23.–26.8.2022. Kolme ensimmäistä päivää (23.–25.8.2022) toteutetaan lähiopetuksena Humakin Kauniaisten kampuksella (Vanha Turuntie 14, Kauniainen). Neljäntenä päivänä (26.8.2022) opetus siirtyy verkkoon.

Henkilön kädessä on puhelin, jossa näkyy Creve-appin aloitusnäkymä.
Luovien alojen yrittäjille lanseerattiin mobiilisovellus vuonna 2020.

Hakuaika kulttuurituottaja (AMK) luovien alojen yrittäjille yhteishaussa 16.-30.3.2022.

Kevään toinen yhteishaku järjestetään 16.3. (klo 8.00) − 30.3. (klo 15.00). Täytä yhteishaun hakemus Opintopolku -palvelussa.

Luovien alojen yrittäjien hakukohteeseen on kymmenen aloituspaikkaa. Jos valituksi tulee alle kymmenen opiskelijaa, omaa valmennusryhmää ei valitettavasti voida toteuttaa.

Valintakoe toteutetaan kaksivaiheisena, minkä avulla selvitetään hakijan soveltuvuutta kulttuurituotannon alalle, motivaatiota, itseohjautuvuutta ja oppimisvalmiuksia niin korkeakoulu- kuin verkko-opintoihin. Valintakokeen ensimmäinen vaihe on kolmen opintopisteen laajuinen verkkokurssi.

Valintakokeen toinen vaihe on haastattelu, joka toteutetaan videoneuvotteluna. Haastattelussa tullaan arvioimaan tietoja, taitoja ja tulevaisuuden näkymiä luovien alojen yrittäjyyteen liittyen.

Kulttuurituottaja AMK yrittäjille linkkibanneri.
Klikkaa yllä olevasta kuvasta Kulttuurituottaja (AMK), luovien alojen yrittäjille hakukohteeseen Opintopolussa.