Luovan talouden tulevaisuusdialogissa 3.12.2020 pohditaan arvonluontia, mitattavuutta, verkostoja ja kansainvälisyyttä

kuvituskuva luovan talouden tulevaisuusdialogi-tapahtumasta

Luovan talouden tulevaisuusdialogi
– Asiantuntijakeskustelu luovan talouden arvosta, yrittäjyydestä ja osaamisesta

To 3.12.2020 klo 9.45-12
Osallistu Teamsissa: https://bit.ly/377orEv
FB-event: https://www.facebook.com/events/2110411579092481/

Valtakunnallinen luovien alojen yrityspalveluja kehittävä Creve 2.0-hanke järjestää osana Erätauko-säätiön poikkeusajan dialogeja paneelikeskustelutilaisuuden luovan talouden tulevaisuudesta.

Keskustelutilaisuudessa pohditaan luovaan osaamiseen perustuvaa arvonluontia, arvoketjuja ja mitattavuutta, yritysten välisiä tulevaisuuden yhteistyöverkostoja, osaamistarpeita sekä muutoksia, joita yritysten elinkelpoisuuden, kestävyyden ja kasvun tukeminen edellyttävät rakenteellisesti.

Tilaisuus on jaettu kolmeen teemaosioon, joissa keskusteluun osallistuvat luovan talouden asiantuntijat. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua seuraamaan keskustelua.

klo 10 – 10.40
Luovan osaamisen arvonluonti ja mitattavuus
Keskustelijoina Petteri Kolinen / Design Forum Finland, Kalle Euro / Arkkitehtitoimistojen liitto, Petri Lehmuskoski / Gorilla Capital, Olli Hietanen / Eduskunta, Tulevaisuusvaliokunta

klo 10.40 – 11.20
Verkostot, osaamisyhteisöt ja yritysten välinen yhteistyö
Anu-Katriina Perttunen/Creative Finland, Petra Tarjanne/TEM, Aki Parviainen/Business Finland

klo 11.20 – 12.00
Osaamisen kehittäminen, yrityspalvelut ja kansainvälisyys
Timo Parkkola/Humak, Jouni Hynynen/ELY, Team Finland, Kirsi Kaunisharju/OKM, Jari Valtanen/Rotator Oy

Keskustelu toteutetaan Teamsissa (https://bit.ly/377orEv) ja tilaisuuden hosteina toimivat Humakin luovien alojen liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila ja Creve 2.0-hankkeen projektipäällikkö Benny Majabacka.

Tervetuloa mukaan!

**

Tulevaisuusdialogi toteutetaan osana valtakunnallista Creve 2.0-hanketta, johon ovat osallistuneet Humakin lisäksi HAMK, Turun AMK, Aalto yliopisto, Lapin yliopisto, Muotoilukeskus Muova ja Österbottens Hantverk rf.

Creve 2.0 -hankkeessa on lähes kolmen vuoden ajan kehitetty luovien alojen yrityspalvelujen uusia digitaalisia ratkaisuja, valtakunnallista palveluverkostoa ja -rakennetta sekä kansainvälistä osaamisen jakamisen yhteistyötä. Hankkeen päätöstapahtumassa paneelikeskusteluun osallistuvat Creve 2.0:n ohjausryhmän toimintaankin osallistuneet luovan talouden asiantuntijat. Creven toiminta jatkuu hankkeen jälkeen yhteistyössä luovien alojen valtakunnallisen ja kv-verkoston kanssa Humakin koordinoimana.

Lisätietoa:

Benny Majabacka
benny.majabacka@humak.fi
p. 0400 349 399

Leena Janhila
leena.janhila@humak.fi
p. 0400 349 397

 

Creven virtuaalisten yrityspalveluiden rahoittajien ja järjestävien organisaatioiden logot.