Luovien alojen yritysneuvonta laajenee virtuaalisesti valtakunnalliseksi

Valtakunnallisen yrittäjyyspalkinnon 8.5.2019 voittanut Creve on tuottanut luovien alojen yritysneuvontapalveluja jo kymmenen vuoden ajan pääosin Turun seudullanä keväänä aloittaville luovien alojen yrittäjille suunnatut palvelut ovat laajentuneet valtakunnalliseksi Creve 2.0-hankkeessa kehitetyn virtuaalisen ryhmäneuvonnan ja verkkototeutuksina tarjottavien Luovuus ja liiketoiminta -kurssien myötä. Osallistuminen on ollut yrittäjille hyödyllistä.  

Vertaistuki on tervetullut uudistus yritysneuvontaan 

Crevessä aloittavien luovien alojen yrittäjien neuvonta toteutetaan ryhmäneuvontana. Palautteen perusteella samassa tilanteessa olevien muiden aloittavien yrittäjien kohtaaminen ja heiltä saatu vertaistuki on ollut tervetullut uudistus yritysneuvontaan. Yritystoimintaa suunnittelevilla ja aloittaneilla on usein mielessään samoja kysymyksiä ja mietteitä. 

– On hienoa kuulla muiden yrityksistä, tavoitteista ja ideoista. En ole yksin kysymysten ja ajatusten kanssa, kertoo tuore yrittäjä Fanni Maliniemi ryhmäneuvonnan eduista. 

Kuvataiteen ja animaatio-ohjauksen taustan omaava Maliniemi on kokenut, että omissa opinnoissa yrittäjyys ei ollut juurikaan esillä. Crevestä onkin ollut hänelle paljon hyötyä.  

– Halusin saada tukea, kannustusta ja vertaistukea yrittäjäksi lähtemiseen luovalla alalla. Sain todella hyviä vinkkejä idean kehittelyyn ja luovalla alalla tuotteen ja tekemisen muuntamisesta kannattavaksi liiketoiminnaksi. 

Fanni Maliniemen mielestä mahtavia ideoita on paljon, mutta niiden muuttaminen liiketoiminnaksi ontuu. Hän toivoo monien aloittavien yrittäjien löytävän tukea ja apua, jota nimenomaan luovalla alalla tarvitaan.

 

Yhteisöpedagogiksi Humakissa opiskeleva Saana Alanko sai heti ensimmäisellä kerralla oivalluksia ja varmuutta siihen, että on visioinut yrityksen peruspilareita oikeita arvoja noudattaen. Hän piti erityisesti vetäjän innostamisesta luovuuteen.

Creve järjestää ryhmäneuvontoja säännöllisesti. Niihin on osallistunut myös yrittäjyyttä suunnittelevia opiskelijoita.  

– Tällaiset kohtaamiset ovat osa yrittäjän verkostojen luomista.  Yhdessä yrittäminen on tämän päivän juttu, huomauttaa Crevessä oman yrityksen toimintaa suunnitteleva Humakin yhteisöpedagogiopiskelija Saana Alanko.  

Virtuaalisuus poistaa osallistumisen esteitä 

Tänä keväänä Creve on testannut Luovuus ja liiketoiminta -kurssien lisäksi ryhmäneuvonnan toteuttamista verkkoneuvontana. Virtuaalisuus on mahdollistanut luovien alojen aloittavien yrittäjien neuvontapalvelun laajentamisen valtakunnalliseksi ja sen on koettu poistavan etenkin yllättäviä osallistumisen esteitä.  

– Osallistuin virtuaalisesti, kun en sairastumiselta päässyt paikalle. Oli hyvä, kun pystyi osallistumaan kotoa käsin, Fanni Maliniemi kertoo.  

Creven ryhmäneuvontapalvelut ovat maksuttomia ja avoimia kaikille luovien alojen aloitteleville yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Mukaan voi tulla koska vaan ja osallistua vain yksittäiseenkin neuvontaan. 

Tänä vuonna virtuaalisia neuvontoja on ollut neljä. Kevään viimeisissä ryhmäneuvonnoissa teemana on myynti ja markkinointi (16.5.) sekä rahoitus ja toimintasuunnitelma (29.5.). Neuvonnat jatkuvat syksyllä ja tarjolle tulee myös teemallisia työpajoja mm. kulttuuri- ja pelialan yhteistyön lisäämiseksi. 

Creven yrityspalvelut ovat vakiinnuttaneet asemansa

Creve on tuottanut luovien alojen yritysneuvontapalveluja jo kymmenen vuoden ajan. Nyt käynnissä olevan Creve 2.0-hankkeen aikana toiminta laajentuu verkostomaisella toimintatavalla valtakunnalliseksi palveluksi. Syksyllä 2019 koko Creven palvelupolku ryhmäneuvonnoista Luovuus ja liiketoiminta -kursseihin ja hautomopalveluihin on saatavilla virtuaalisesti ja opinnollistettuina. Mukaan voivat osallistua toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijat sekä luovien alojen yrittäjät eri puolilta Suomea. Erilaisia virtuaalisia palveluja tarjotaan jatkossa yhä enemmän myös yritysneuvojille ja opettajille.  

– On tärkeää tuoda luovien alojen osaamista muiden alojen yritysten tietoisuuteen ja nostaa esille sitä, millaista liiketoiminnallista hyötyä luovalla osaamisella voidaan rakentaa. Tähän meille on tulossa tänä vuonna omat koulutuspaketit eri alojen yrittäjille, yritysneuvojille ja opettajille, kertoo liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila Humakista.

– Suunnitelmissa on, että Creve 2.0 -hankkeen kautta pääsemme testaamaan myös VR-ympäristöjä osana luovien alojen yrityspalveluja, lisää Creve 2.0-hankkeen projektipäällikkö Benny Majabacka.

 

Creve 2.0 -hanketta koordinoi Humak. Valtakunnallista hanketta toteuttamassa ovat myös Turun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Muotoilukeskus MUOVA ja Österbottens Hantverk. Hanke on rahoitettu Luovaa osaamista ESR-ohjelmasta ja se päättyy vuoden 2020 lopussa.