Neuvonta

Maksutonta ryhmäneuvontaa aloittaville yrittäjille

HUOM! Creven ryhmäneuvontoja kehitetään syksystä 2018 alkaen osana Creve 2.0 -hanketta. Hankkeen kautta neuvontoja tullaan järjestämään myös virtuaalineuvontana ja neuvontatukea tarjotaan yrittäjien lisäksi myös opettajille ja yritysneuvojille. Uudet neuvontapalvelut otetaan käyttöön 2019 aikana.

Creven ryhmäneuvontapajoissa yritystoimintaa suunnittelevat luovien alojen toimijat saavat käytännön neuvontaa ryhmissä liittyen

  • ideaan ja asiakaslähtöisyyteen
  • markkinointiin ja myyntiin
  • rahoitukseen ja toimintasuunnitelmaan.

Ryhmäneuvonnan etuna on mm. samassa tilanteissa olevien muiden aloittavien yrittäjien kohtaaminen ja verkostoituminen. Palaute pajoista on ollut erittäin positiivista: kohtaamiset ja vertaistuki on ollut tervetullut uudistus yritysneuvontaan ja samalla tapaamisten kautta on pystynyt luomaan tärkeitä kontakteja. Säännöllisesti järjestettävät ryhmäneuvonnat takaavat myös sen, että kussakin tapaamisessa ehdimme käydä jokaisen oman kysymyksen läpi. Osallistujille on ollut turvallista huomata, että samoja kysymyksiä ja mietteitä on muillakin yritystoimintaa suunnittelevilla. Olemme käyneet neuvonnoissa läpi myös ajankohtaiset rahoitushaut, tulevat tapahtumat ja mm. yritystukien käytäntöjä.

Mukaan ryhmäneuvontoihin voi hypätä missä vaiheessa kautta tahansa. Osallistua voi myös vain yksittäiseen pajaan tai käydä läpi kaikki kolme teemaa. Neuvontapajojen vetäjinä toimivat Creven asiantuntijat ja pajojen toteutuskielenä on suomi. Neuvontapajat ovat avoimia ja maksuttomia.

Henkilökohtaista neuvontaa yrittäjille

Henkilökohtaiset neuvontatapaamiset on varattu hautomoasiakkaille. Hautomopalvelusta saat lisätietoa täältä:
https://www.creve.fi/hautomo/

Vinkkejä yrittäjyyteen luovien alojen yrittäjiltä

Huomaathan tutustua myös luovien alojen yrittäjien jakamiin vinkkeihin aloittaville yrittäjille. Napakoita videotallenteita on mm. myynnistä, pitchauksesta ja kansainvälistymisestä. Videoihin pääset tästä.

 

 

Blogit