Luovien alojen rahoitus

Tietoa luovien alojen rahoituksesta

Jaamme tietoa tällä sivulla luovien alojen rahoituksista. Toimimme yhteistyössä luovien alojen rahoittajien kanssa ja tunnemme eri rahoituslähteitä apurahoista ja avustuksista joukkorahoituksiin, yritys-, kehittämis- ja kansainvälistymistukiin. 

Autamme luovien alojen yrityksiä suunnittelemaan omaa rahoituspolkua, löytämään sopivat rahoituskanavat sekä valmistemaan haettavia hankkeita ja hakemuksia. Creven rahoitusneuvonta on liitetty osaksi valmennusohjelmia.

Creve ei jaa rahoituksia luovien alojen toimijoille.

Luovien alojen rahoituspolku

Creative Finland -katto-ohjelma luovien alojen kehittämiselle on toteuttanut ja päivittänyt luovien alojen yritystuista ja -rahoituksista rahoituspolkukaavion, josta näet tyypillisimmät luovien alojen yritysten käyttämät rahoituskanavat ja -tuotteet toiminnan eri vaiheisiin ja yritysmuotoihin.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on rahoituspolku_creativefinland.jpg

Tietoa luovista aloista Suomessa sekä rahoituskaavio on luettavissa ja ladattavissa Creative Finlandin sivuilta: https://www.creativefinland.fi/julkaisut
Huom! Kaaviosta on tulossa päivitetty versio. Osa tämän hetkisen kaavion tiedoista on vanhentuneita.

Business Finland / Luovien alojen uudistuminen ja kansainvälinen kasvu -innovaatiorahoitushaku 2021

Business Finland on käynnistänyt uuden luovien alojen rahoitushaun osana RRF-tukea (EU elpymis- ja palautumistukiväline).
Syksyn hakukierros on avoinna 15.9. – 31.10.2021 ja se on kohdennettu erityisesti av- ja tapahtuma-alalle.

“Business Finland avaa rahoitushaun toimijoille, jotka haluavat toteuttaa audiovisuaalista- ja/tai tapahtuma-alaa uudistavia ja kasvua mahdollistavia kehittämishankkeita ja hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassaan. Hankkeiden tavoitteena on oltava tuottaa ratkaisuja, jotka ovat uusia vähintään kansallisella tasolla. Etusija on toimijoilla, joilla on tähtäimessä menestyminen kansainvälisillä markkinoilla.”

Lisätietoa: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/luovien-alojen-uudistuminen-ja-kansainvalinen-kasvu-innovaatiorahoitushaku

Team Finland

Tutustu kansainvälistymisen palveluihin ja yritysrahoituksiin (mm. Business Finland, ELY, Finnvera).
Team Finland – Palveluja ja rahoitusta kansainvälisille markkinoille pyrkiville yrityksille (V-S):

Apurahat

Taide-, kulttuuri- ja luovien alojen säätiöiden apurahoista saat kattavasti tietoa

Tunnettuja luovien alojen apurahojen myöntäjiä ovat mm. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, Suomen elokuvasäätiö SES, Musiikin edistämiskeskus MES, Taiteen edistämiskeskus Taike, Suomen kulttuurirahasto SKR, Koneen säätiö, Alfred Kordelinin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Kulturfonden. Apurahoja ja avustuksia myöntäviä säätiöitä on näiden lisäksi huomattava määrä.

Blogit