Luovien alojen rahoitus

Tietoa luovien alojen rahoituksesta

Jaamme tietoa tällä sivulla luovien alojen rahoituksista. Toimimme yhteistyössä luovien alojen rahoittajien kanssa ja tunnemme eri rahoituslähteitä apurahoista ja avustuksista joukkorahoituksiin, yritys-, kehittämis- ja kansainvälistymistukiin. 

Autamme luovien alojen yrityksiä suunnittelemaan omaa rahoituspolkua, löytämään sopivat rahoituskanavat sekä valmistemaan haettavia hankkeita ja hakemuksia. Rahoitushakukoulutuksista saat käytännön tukea hankkeen suunnitteluun ja rahoitushakemuksen laatimiseen. Rahoitusneuvonta on liitetty osaksi Creven valmennusohjelmia.

Creve ja Humak eivät jaa rahoituksia luovien alojen toimijoille.

Luovien alojen rahoituspolku

Creative Finland -koordinaatiohankkeessa on toteuttanut ja päivittänyt luovien alojen yritystuista ja -rahoituksista rahoituspolkukaavion, josta näet tyypillisimmät luovien alojen yritysten käyttämät rahoituskanavat ja -tuotteet toiminnan eri vaiheisiin ja yritysmuotoihin.

Rahoituspolkukaavio esittelee luovien alojen yrityksille suunnatut julkiset rahoitusvälineet eri toiminnan vaiheisiin ja eri yhtiömuodoille.

KARTALLA 2022 – Luovien alojen rahoituspäivä yrityksille ja yhteisöille

Kuvituskuva ja otsikko. Piirretty hahmo zoomailee ympäristöä kiikareilla. Kartalla - Luovien alojen rahoituspäivä yrityksille ja yhteisöille to 20.1.2022 klo 9-12, Zoom.

Luovien alojen yrityspalvelu Creve (Humak) ja Creative Finland järjestivät to 20.1. klo 9-12 luovien alojen rahoituspäivän Kartalla 2022. Rahoituspäivän tarkoituksena oli piirtää kokonaiskuvaa 2022 vuoden luovien alojen yrityksille ja yhteisöille suunnatuista rahoitushauista, hakuaikatauluista, teemoista ja tavoitteista.

Creven, Creative Finlandin ja rahoittajien yhteistyönä tuotetussa tapahtumassa kuultiin luovien alojen yrityksille ja oikeuskelpoisille yhteisöille suunnattujen hakujen esittelyt seuraavilta rahoittajilta:

  • OKM / Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki (RRF),
  • Business Finland / Creative RRF,
  • ELY-keskus / EAKR ja ESR+,
  • OPH / Luova Eurooppa-haut,
  • Maa- ja metsätalousministeriö/ Leader ja maaseuturahasto,
  • AVEK / Konsepti- ja demorahoitukset
  • Taike / Avustukset yhteisöille.

Team Finland

Tutustu kansainvälistymisen palveluihin ja yritysrahoituksiin (mm. Business Finland, ELY, Finnvera).
Team Finland – Palveluja ja rahoitusta kansainvälisille markkinoille pyrkiville yrityksille (V-S):

Apurahat

Taide-, kulttuuri- ja luovien alojen säätiöiden apurahoista saat kattavasti tietoa mm.

Tunnettuja luovien alojen apurahojen myöntäjiä ovat mm. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, Suomen elokuvasäätiö SES, Musiikin edistämiskeskus MES, Taiteen edistämiskeskus Taike, Suomen kulttuurirahasto SKR, Koneen säätiö, Alfred Kordelinin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Kulturfonden. Apurahoja ja avustuksia myöntäviä säätiöitä on näiden lisäksi huomattava määrä.

Blogit