Innotutka – yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuhteissa

Innotutka-hankkeen logo. Keltainen hahkulampun muotoinen tutkataulu, päällä tummansinisellä teksti Innotutka.

Koronapandemia on aiheuttanut uusia haasteita yritystoimintaan. Ennusteet esimerkiksi majoitus-, ravitsemus- ja matkailualoilla sekä tapahtumatuotannossa ovat näyttäneet huonoilta. Innovoinnilla sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämisellä on mahdollista vaikuttaa yritysten tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen, joka puolestaan vaikuttaa hyvinvoinnin paranemiseen.

Turun AMK, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Humak tuottavat Innotutka -valmennuksen, jonka päätavoitteena on auttaa ja tukea vakiintunutta yritystoimintaa harjoittavia yrittäjiä kehittämään uutta liiketoimintaa innovoinnin avulla. 

Innotutka -valmennus on maksutonta ja suunnattu matkailu-, kauppa- ja palvelualoille, majoitus- ja ravintolasektorille sekä kulttuuri ja tapahtumatuotannossa toimiville mikro- ja pk-yrittäjille. Innotutka on tarkoitettu Varsinais-Suomessa toimiville yrittäjille.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset antavat asiantuntijatiimille työstettäväksi toimeksiantoja, joissa tiimi innovoi yrityksille uusia mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaansa. Yrittäjäkohtaamisissa yritykset esittelevät toimintaansa ja muut Innotutkaan osallistuvat eri alojen yrittäjät, asiantuntijat ja mentorit tukevat ja innovoivat yrittäjiä uudistamaan liiketoimintaansa.

Asiantuntijateemat ja niihin liittyvät työpajat auttavat yrittäjiä ajattelemaan toimintaansa eri näkökulmista ja syventämään tietämystään. Innovaatio-osioiden jälkeen ideoita työstetään ja toteutetaan kokeilujen avulla. Yritykset voivat toteuttaa innovaatioita mm. erilaissa tapahtumissa. 

Valmennus alkaa marraskuussa 2021, mutta Innotutkan eri osioihin voi tulla mukaan myös matkan varrelta!

Seuraa tulevia tapoahtumia Innotutka-hankkeen sivuilta: https://businessclub.turkuamk.fi/innotutka/

Innotutka toistetaan vuonna 2022.

Lisätietoja: 
sari.asteljoki@turkuamk.fi
marita.nummi-wikstrom@turkuamk.fi
laura.paivio-hakamies@humak.fi

Edit: 25.10.2021 / Lisätty tieto Innotutkan käynnistymisestä ja mahdollisuudesta osallistua matkan varella mukaan. Lisätty tieto Innotutkan toistumisesta myös vuonna 2022. Poistettu 18.10.2021 päättyneen ilmoittautumisen linkki.

***

Esite: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2021/09/INNOTUTKA-ESITE.pdf
Humakin hankesivu: https://www.humak.fi/hankkeet/innotutka/

Innotutka-hankkeen toteuttajien logot: Euroopan aluekehitysrahasto, Vipuvoimaa EU:sta, Turun AMK, Turun yliopisto, Humak