Luovien alojen rahoitushakukoulutuksesta käytännön apua innovatiivisen hankkeen valmisteluun

Kuvituskuva. Legohahmo istuu työpöydän takana silmää iskien, kaksi hahmoa kuljettaa nokkakärryillä kolikkoja .

Creve käynnistää huhtikuussa uuden verkkokoulutuksen luovien alojen yrityksille ja yhteisöille avuksi kehittämishankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen. Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen (kulttuuri- ja luovat alat) -verkkokoulutus toteutetaan 4.4. – 19.5.2022.

Luovien alojen toimijat ovat tyypillisesti hyvin pieniä yrityksiä tai yhdistysmuotoisia, vahvan substanssiosaamisen hallitsevia tekijöitä, joille apurahat sekä pienille yrityksille suunnatut kehittämisavustukset ovat usein tuttuja.

Luovien alojen kehittämiseen on myös olemassa useita, isompiin kehittämishankkeisiin tarkoitettuja rahoitusinstrumentteja, joihin pienet toimijat voivat päästä kiinni esimerkiksi yhteishankkeilla. Tällaisia ovat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki (RRF), Business Finlandin Creative RRF-rahoitukset, ESR+ ja EAKR-rahoitushaut luoville aloille sekä Luova Eurooppa -rahoitukset kansainvälisille yhteishankkeille. Edellä mainittujen rahoitushakujen Kartalla 2022 -rahoituspäivän infomateriaalit löytyvät Creven sivuilta kohdasta Luovien alojen rahoitus.

Näitä luovilla aloilla vähemmän tunnettuja rahoitushakuja ja yhteishankkeiden suunnitteluosaamisen lisäämistä varten on suunniteltu nyt käynnistettävä verkkokoulutus, joka tuodaan kaikkien aiheesta kiinnostuneiden saataville Humakin avoimen AMK:n tarjonnan kautta.

Idea luovien alojen kehittämishankkeiden, yhteistyön ja rahoitushakuosaamisen edistämisestä syntyi yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Yhdessä havaittu tarve lisäosaamisesta luovien alojen erilaisiin rahoituksiin ja yhteishankkeiden suunnitteluun johti tammikuussa Kartalla 2022 -rahoituspäivän ja nyt käynnistettävän koulutuksen järjestämiseen.

Osaamista rahoituslähteistä, innovatiivisuudesta ja yhteishankkeen suunnittelusta

Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen -koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat rahoituskentän tuntemus, rahoittajayhteistyön käytännöt, rahoitusinstrumentit, kriteerit ja tarvelähtöinen hankesuunnittelu, potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tunnistaminen, hankesuunnitelman, toimenpiteiden, aikataulun ja budjetin sekä hyvän ja selkeän hankehakemuksen laatiminen.

Koulutuksen aikataulu ja prosessi on suunniteltu tukemaan hankkeiden valmistelua kevään ja kesän 2022 rahoitushakuihin sekä syksyn kansainvälisten yhteishankkeiden hakuihin. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä rahoittajien kanssa sekä työstetään omaa hankesuunnitelmaa ja hakemusta kevään ja kesän hakuihin. Koulutusta voi hyödyntää myös harjoitusmielessä hankevalmisteluosaamisen kartuttamiseksi.

Koulutus toteutetaan verkossa: lähipäivät järjestetään Zoomissa, jonka lisäksi osallistujat toimivat ryhmässä ja itsenäisesti opiskelualusta Moodlessa. Verkkolähipäivien (3x3h) lisäksi lähipäivien teemoihin sisältyy ohjaustunnit sekä lopputapaaminen. Verkkolähipäivät koostuvat yhteisistä alustuksista sekä pienryhmissä tehtävistä harjoituksista. Lähipäivien välillä osallistujat työskentelevät itsenäisesti ja saavat työskentelyyn tukea ohjaustunneilta.

  • Koulutus toteutetaan 4.4. – 19.5.2022.
  • Opinnollistettu koulutus tuottaa osallistujille Kulttuurituottaja (AMK) -opintosuoritukset, 5op.
  • Koulutuksen opintopistemaksu on 75€.
  • Ilmoittautuminen koulutukseen on auki 24.2. – 23.3.2022 klo 23.59 Humakin verkkokaupassa: https://kauppa.humak.fi/tuote-osasto/kurssit/kulttuurituotanto/
  • Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 20 hlöä.
  • Koulutuksen vastuuhlönä toimii liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila, Humak, leena.janhila@humak.fi

Lisätietoa luovien alojen 2022 rahoitushauista löydät Kartalla 2022 -rahoituspäivän materiaaleistamme:
https://www.creve.fi/tietoa-ja-tyokaluja/luovien-alojen-rahoitus/